dnes je 21.5.2024

Input:

Nález 104/2005 SbNU, sv. 37, K povinnosti soudu vyslechnout obviněného při rozhodování o jeho stížnosti proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 104

II. ÚS 96/04

K povinnosti soudu vyslechnout obviněného při rozhodování o jeho stížnosti proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby

V nálezu ze dne 22. března 2004 sp. zn. Pl. ÚS 45/04 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 36, nález č. 60, str. 647; vyhlášen pod č. 239/2005 Sb.) Ústavní soud konstatoval, že podle čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je nutné slyšení obviněného soudem předtím, než je rozhodováno o jeho stížnosti proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby. Pokud bylo o stížnosti stěžovatele proti rozhodnutí státního zástupce o dalším trvání vazby rozhodnuto soudem v neveřejném zasedání, bez jeho přítomnosti a bez jeho slyšení, došlo tím k porušení základních práv stěžovatele podle čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Jiřího Nykodýma a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Dagmar Lastovecké - ze dne 11. května 2005 sp. zn. II. ÚS 96/04 ve věci ústavní stížnosti T. K. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 2. 2004 sp.zn. 44 To 54/2004, kterým byla zamítnuta jeho stížnost proti usnesení státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 18. 12. 2003 sp. zn. Kzv 293/2003 o ponechání stěžovatele ve vazbě.

Výrok

I. Městský soud v Praze usnesením ze dne 4. 2. 2004 sp. zn. 44 To 54/2004 porušil ústavně zaručená práva stěžovatele zakotvená v čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

Včas a řádně podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 2. 2004 sp. zn. 44 To 54/2004, kterým byla zamítnuta jeho stížnost proti usnesení státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 18. 12. 2003 sp. zn. Kzv 293/2003 o ponechání stěžovatele ve vazbě. Tvrdí, že jím bylo porušeno jeho základní právo podle čl. 90 a 95 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 a čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 a 3 Úmluvy o ochraně základních práv a svobod (dále jen „Úmluva“).

Stěžovatel napadá postup soudu, pokud nahradil odůvodnění rozhodnutí státního zástupce vlastním rozhodnutím. S odkazem na nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 692/02 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 29, nález č. 17, str. 131) dovozuje nepřípustnost nahrazení rozhodnutí státního zástupce, tedy zjištění trvajících vazebních důvodů, rozhodnutím soudu. S ohledem na tento nález je podle něj nepřípustné, aby rozhodnutí soudu nahrazovalo rozhodnutí státního zástupce. Dále s odkazem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci A. B. proti Slovensku č. 41784/98 ze dne 4. března 2003 namítá porušení zásady rovnosti zbraní, podle níž musí mít všechny strany sporu stejnou možnost mluvit a obhajovat

Nahrávám...
Nahrávám...