dnes je 29.11.2023

Národní ošetřovatelské postupy přinesou sjednocení kvality ošetřovatelské péče

26.2.2020, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

V souvislosti s probíhající mezinárodní kampaní Nursing now, jejíž cílem je posílení statutu a profilu ošetřovatelství, usiluje Ministerstvo zdravotnictví o sjednocení kvality ošetřovatelské péče a zavedení jednotné metodiky tvorby a aktualizace návrhů…

Ministr zdravotnictví, odborná společnost a zástupci pojišťoven podepsali memorandum o paliativní péči

30.7.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes spolu s představiteli všech sedmi českých zdravotních pojišťoven a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP podepsal Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v…

Pilotní provoz nemocničních paliativních týmů odstartoval 1. června

3.6.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Fyzická realizace pilotního provozu na zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče odstartovala 1. června. Pro všechny vybrané nemocnice byl na konci května uspořádán Ministerstvem zdravotnictví a celým…

MPSV: Dlouhodobé ošetřovné se využívá k péči o blízké nad 70 let

17.5.2019, Zdroj: ČTK

Dlouhodobé ošetřovatelské volno, které je možné získat od loňského června, využívají lidé hlavně k péči o blízké nad 70 let. Starají se převážně o nemocné s rakovinou. Vyplývá to z údajů ministerstva práce, které na jednání sněmovního sociálního výboru…

Zemřít doma by mělo aspoň 80 procent klientů mobilních hospiců

25.4.2019, Zdroj: ČTK

Zemřít doma by podle standardů péče mělo alespoň 80 procent klientů mobilních hospiců. Dokument vytvořený ministerstvem zdravotnictví spolu s Českou společností paliativní medicíny a Fórem mobilních hospiců stanoví také, že by o pacienty a jejich rodiny v době…

OŠE 26 - Edukace diabetika při výběru inzulínové pumpyGarance

1.7.2017, Mgr. Markéta Bodská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Léčebné standardy

Syndrom vyhoření a intervence u zdravotníkůGarance

1.3.2017, Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Syndrom „vyhoření” (burnout) je asi stejně starý jako sama lidská práce, nicméně termínem burnout byl poprvé označen teprve v roce 1974, a to americkým psychoanalytikem Herbertem J. Freudenbergerem Herbert J. Freudenberger (1927–1999), americký psychoanalytik…

Přístupné pro: Léčebné standardy

Reakce ženy na sdělení závažné onkologické diagnózyGarance

1.3.2017, Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakékoliv onemocnění nepříznivě ovlivní život člověka a jeho nejbližšího okolí. Onkogynekologická onemocnění – nádory děložního hrdla a těla společně s karcinomy prsu se podle statistik řadí na přední pozice onkologických onemocnění žen. Nádorová onemocnění…

Přístupné pro: Léčebné standardy

Etické principy edukace v ošetřovatelstvíGarance

1.10.2016, Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Edukace v ošetřovatelství znamená uvědomělý postup vzdělávání k formulovaným , a to vzdělávání různých subjektů: klientů/pacientů, dobrovolníků a také profesionálů, tj. edukantů (ten, kdo se něčemu učí). Ten kdo edukuje – vzdělává je edukátor. Edukace je spjata…

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE 25 - Edukace diabetika před kontinuálním monitorigemGarance

1.11.2015, Mgr. Markéta Bodská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecný standard – doporučený postup pro potřeby praktických lékařů

Přístupné pro: Léčebné standardy

Diskomfort sester v péči o umírající pacientyGarance

1.9.2015, Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Diskomfort znamená nepohodlí, nepříjemný pocit. Jde o tělesnou, duševní nebo sociální nepohodu, případně jejich kombinaci. Sestry, které pečují o umírající pacienty, jsou neustále vystaveny stresovým situacím, protože jsou konfrontovány s nejvyhrocenější…

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE 23 - Podávání kyslíku (léčba kyslíkem)Garance

1.7.2015, Mgr. Karla Libertová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecný standard – doporučený postup pro potřeby praktických lékařů a domácí péči

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE 24 - Příprava pacienta ke kolonoskopiiGarance

1.7.2015, Bc. Radka Kabelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Léčebné standardy

Prosociální a etický rozměr osobnosti sestry a pomáhajících profesíGarance

22.6.2015, Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociální kontakt je jednou ze základních potřeb člověka. V odborné literatuře je pojem prosociálnost v různých modifikacích a významových konkretizacích etablován od 60. let 20. století. Teoretické souvislosti prosociálnosti rozvíjejí humanistické teorie…

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE 22 - Hrudní drenážGarance

1.4.2015, PhDr. Renáta Zeleníková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Léčebné standardy

Výživa u onemocnění diabetes mellitusGarance

2.2.2015, PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodržování diety u diabetu mellitu (DM) patří k nejjednoduššímu, ale v praxi k nejobtížněji dodržovanému léčebnému prostředku. Dietní léčba diabetu vychází z pravidel nízkoenergetické racionální výživy.…

Přístupné pro: Léčebné standardy

Dieta u dialyzovaných pacientůGarance

2.2.2015, PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správná výživa je jedním ze základních pilířů péče o dialyzované pacienty. Dialyzovaný pacient musí mít stravu nejen energeticky bohatou, ale i s dostatečným přísunem bílkovin. Tato dieta se tak zásadním způsobem liší od diety pacientů, kteří dosud dialýzou…

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE 20 - PolohováníGarance

5.1.2015, Mgr. Růžena Hlavičková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE 19 - Vertikalizace, lokomoceGarance

5.1.2015, Mgr. Růžena Hlavičková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE 17 - Péče o stomieGarance

6.10.2014, Renáta Zeleníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE 15 - Edukace manipulace s inzulinovým peremGarance

6.10.2014, Mgr. Markéta Bodská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE 16 - Edukace manipulace s jednorázovým inzulinovým peremGarance

6.10.2014, Mgr. Markéta Bodská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE/13 - Péče o pacienta s inkontinencíGarance

22.8.2014, Bc. Pavlína Svitáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE/14 - Katetrizace močového měchýře a péče o močový katetrGarance

22.8.2014, Bc. Pavlína Svitáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE/11 - Edukace diabetika se syndromem diabetické nohyGarance

20.6.2014, Mgr. Markéta Bodská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE/12 - Péče o pacienta s hemodialyzačním katetremGarance

20.6.2014, Petra Tůmová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE/9 - KlyzmaGarance

20.5.2014, Bc. Stanislava Grégrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecný standard – doporučený postup pro potřeby praktických lékařů a domácí péči

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE/10 - Péče o defekt u diabetika se syndromem diabetické nohyGarance

28.4.2014, Mgr. Markéta Bodská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE/8 - Péče o pacienta s periferním žilním katetremGarance

28.3.2014, Petr Tůmová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecný standard – doporučený postup pro potřeby praktických lékařů

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE/7 - Preanalytická fázeGarance

28.3.2014, Mgr. Kateřina Jiroutová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecný standard – doporučený postup pro potřeby praktických lékařů a domácí péči

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE/5 - Příprava a aplikace roztoků a léků intravenózně (i. v.)Garance

20.1.2014, Mgr. Kateřina Jiroutová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecný standard – doporučený postup pro potřeby praktických lékařů a domácí péči

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE/6 - Osobní hygienaGarance

20.1.2014, Bc. Jana Zoufalá, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecný standard – doporučený postup pro potřeby praktických lékařů a domácí péči

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE/4 - Příprava a aplikace léků intramuskulárně (i. m.)Garance

20.1.2014, Mgr. Kateřina Jiroutová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecný standard – doporučený postup pro potřeby praktických lékařů a domácí péči

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE 21 - Edukace diabetika s glukometrem a selfmonitoring glykémieGarance

20.1.2014, Mgr. Markéta Bodská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE 18 - Výchova k soběstačnosti, aktivace psychikyGarance

5.1.2014, Mgr. Růžena Hlavičková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Léčebné standardy

OšetřovatelstvíGarance

17.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE/3 - Příprava a aplikace léků a roztoků subkutánně (s. c.)Garance

17.10.2013, Mgr. Ivana Koudelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecný standard – doporučený postup pro potřeby   praktických lékařů a domácí péči

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE/1 - Převaz rány či jiného defektuGarance

17.10.2013, Bc. Milena Špůrová , Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecný standard – doporučený postup pro potřeby   praktických lékařů a domácí péči

Přístupné pro: Léčebné standardy

OŠE/2 - Příprava a podávání léků per osGarance

17.10.2013, Mgr. Ivana Koudelková , Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecný standard – doporučený postup pro potřeby   praktických lékařů a domácí péči

Přístupné pro: Léčebné standardy
Nahrávám...
Nahrávám...