dnes je 24.4.2024

Povinnost mlčenlivosti ve zdravotnictvíGarance

1.7.2016, JUDr. Magda Vavrušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost zachovávat mlčenlivost, označovanou běžně také jako lékařské tajemství, je jednou ze základních povinností zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb, vyplývající jak z pravidel etiky dopadajících na výkon povolání zdravotníka, tak…

Rozsah chráněných informacíGarance

1.7.2016, JUDr. Magda Vavrušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chráněné informace jsou vymezeny velmi široce. Utajení podléhá všechno, co se poskytovatelé, lékaři a další povinné osoby dozvědí v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, tedy nejen přímo při poskytování, ale i v situacích, které s poskytováním…

Osoby povinné zachovávat mlčenlivostGarance

1.7.2016, JUDr. Magda Vavrušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost zachovávat mlčenlivost mají poskytovatelé zdravotních služeb, tedy právnické i fyzické osoby, které jsou držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Pokud je poskytovatelem právnická osoba, vztahuje se povinnost mlčenlivosti i na veškeré…

Důsledky porušení povinnosti mlčenlivostiGarance

1.7.2016, JUDr. Magda Vavrušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud zdravotník nebo poskytovatel zdravotních služeb poruší povinnost mlčenlivosti a sdělí o pacientovi nějaké informace bez jeho souhlasu nebo mimo výjimky, kdy je možné sdělit informace i bez souhlasu pacienta, může se proti němu pacient domáhat, aby od…

Výjimky z povinnosti mlčenlivostiGarance

1.7.2016, JUDr. Magda Vavrušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako z každého pravidla, i z povinnosti mlčenlivosti existují výjimky. Protože je tato povinnost součástí ústavně zaručeného základního práva na ochranu soukromí jednotlivce, je potřeba, aby veškeré výjimky byly stanoveny přímo zákonem a nevyplývaly pouze…

Nahrávám...
Nahrávám...