dnes je 6.2.2023

Osobní ochranné pracovní prostředkyGarance

8.10.2018, Ing. Zdeněk Juránek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi základní právní předpisy legislativně upravující tuto problematiku nejen ve zdravotnictví patří zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP”), a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky…

Zákon o ochraně veřejného zdravíGarance

8.10.2018, Ing. Zdeněk Juránek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a některých zařízení sociálních služeb jsou stanoveny zejména § 15 – § 18 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů…

Zákon o zajištění dalších podmínek BOZPGarance

8.10.2018, Ing. Zdeněk Juránek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní požadavky na pracoviště související nejen s vedením lékařské praxe definují právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z předpisů právních je nezbytné uvést zejména § 2 ZoBOZP a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o…

Zákoník práce a BOZPGarance

8.10.2018, Ing. Zdeněk Juránek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze základních předpokladů naplnění jednotlivých ustanovení zákoníku práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a…

Bezpečnost práce ve zdravotnictvíGarance

8.10.2018, Ing. Zdeněk Juránek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotnictví je jedním z oborů lidské činnosti, ve kterém je velmi nutné dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je to především z důvodu působení zátěžových faktorů pracovního prostředí, jimž jsou zaměstnanci během pracovního procesu vystaveni. Jedná…

Právní rámec bezpečnosti práce ve zdravotnictvíGarance

8.10.2018, Ing. Zdeněk Juránek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý zaměstnavatel, tedy rovněž subjekt působící v oblasti zdravotnictví, musí problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řešit s ohledem na jednotlivá ustanovení tzv. právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Tento pojem, definovaný v § 349…

Rizika ve zdravotnictvíGarance

8.10.2018, Ing. Zdeněk Juránek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou ze základních předpokladů naplnění jednotlivých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce”) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví…

Nahrávám...
Nahrávám...