dnes je 15.7.2024

Opatrovník osoby omezené ze zdravotních příčinGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Soud může jmenovat opatrovníka i člověku, jemuž působí obtíže jeho zdravotní stav, aniž by zároveň trpěl duševní poruchou, a tedy bylo nutné omezit jeho svéprávnost. Takový opatrovník může být jmenován jen soudem a jen na návrh opatrovance, na jehož návrh ho…

Přístupné pro: Právo plus

Předběžné prohlášeníGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoba, která je dosud plně svéprávná, ale očekává do budoucna zhoršení svého zdravotního stavu, především po duševní stránce (např. v důsledku rozvoje Alzheimerovy choroby), do té míry, že způsobilost právně jednat pozbyde, může předběžným prohlášením projevit…

Přístupné pro: Právo plus

Osoby s komunikačními problémyGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zletilé osoby se smyslovým postižením (slepí, němí či hluší apod.) jsou zpravidla plně způsobilé k poskytnutí informovaného souhlasu, pokud kromě smyslového postižení netrpí onemocněním, v jehož důsledku by byla jejich svéprávnost omezena soudem. Samotné…

Přístupné pro: Právo plus

Zastupování členem domácnostiGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zastupování zletilé osoby s duševní poruchou, která jí neumožňuje právně jednat, v běžných situacích každodenního života zavedl NOZ institut tzv. zastupování členem domácnosti. Podmínkou je, aby zastoupená osoba neměla žádného jiného zástupce, který by za…

Přístupné pro: Právo plus

Osoby s omezenou svéprávnostíGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud člověk trpí duševní poruchou, která není jen přechodná a v jejímž důsledku není schopen právně jednat, soud může jeho svéprávnost omezit. Podle NOZ účinného od 1. 1. 2014 již nelze svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům podle předchozí právní…

Přístupné pro: Právo plus

CizinciGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobně jako u osob s komunikačními problémy je třeba postupovat při poskytování zdravotních služeb pacientům, kteří nerozumějí česky, neboť i ti mají právo na poskytnutí informací a vyjádření souhlasu v jazyce a způsobem, kterému rozumí. Cizinci tak mají…

Přístupné pro: Právo plus

Rozhodnutí ve stavu, kdy pacient sám nemůže udělit souhlasGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

I plně svéprávný pacient se někdy může dostat do situace, že se sám nemůže k zamýšlené zdravotní službě vyjádřit, a to zejména s ohledem na svůj zdravotní stav. Psychicky otřesený pacient (např. po oznámení nepříznivé diagnózy), pacient v šoku (po úrazu,…

Přístupné pro: Právo plus

Souhlas jako projev svobodné vůleGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Informovaný souhlas je svou podstatou právním jednáním, kterým příjemce zdravotní služby lékaři či jinému jejímu poskytovateli dává svolení s jejím provedením na své osobě. Musí proto splňovat níže uvedené náležitosti.…

Přístupné pro: Právo plus

Způsobilost k udělení souhlasu a osoby oprávněné udělit souhlas za pacientaGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aby osoba mohla udělit souhlas, který bude mít právní účinky, musí být jednak osobou v právním slova smyslu (tuto podmínku naplňuje každý člověk) a jednak musí být plně…

Přístupné pro: Právo plus

Nápomoc při rozhodováníGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Člověk, který trpí mírnější duševní poruchou, jež nedosahuje té závažnosti, aby jeho svéprávnost musela být omezena, si může zvolit podpůrce, který mu bude poskytovat nápomoc při rozhodování ve složitějších životních situacích, jako je například právě příjem…

Přístupné pro: Právo plus

Nezletilé osobyGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava způsobilosti nezletilého pacienta poskytnout platně informovaný souhlas zaznamenala v posledních letech několik významných změn, které reagovaly mimo jiné na změny zákonů týkajících se nezletilých. Jak bylo zmíněno dříve, již Úmluva o biomedicíně…

Přístupné pro: Právo plus

Náležitosti souhlasuGarance

10.5.2015, Mgr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus
Nahrávám...
Nahrávám...