dnes je 23.4.2024

Systém ověřování pravosti léčiv má chybovost 0,18 pct.

10.2.2020, Zdroj: ČTK

Systém pro zachycování padělků léčiv v EU má podle Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) po roce provozu chybovost zhruba 0,18 procenta. Podle lékárníků je to průměrně jeden lék v každé lékárně každý pracovní den. Státní ústav pro kontrolu…

Lékaři z ciziny budou mít čtyři pokusy na zkoušku pro praxi v ČR

5.12.2018, Zdroj: ČTK

Lékaři z ciziny budou mít čtyři pokusy na zkoušku pro praxi v ČRZahraniční lékaře čeká změna podmínek aprobační zkoušky, po jejímž absolvování budou moci pracovat v Česku. O složení se budou moci pokusit maximálně čtyřikrát, rozložit by si ji ale mohli do dvou dnů. Změnu přináší novela, kterou dnes podepsal prezident Miloš…

Do systému kontroly padělků léků je zapojeno asi 65 procent výrobců

8.11.2018, Zdroj: ČTK

Do systému kontroly padělků léků je zapojeno asi 65 procent výrobcůDo systému kontroly padělků léků, který bude povinný od února 2019, je již zapojeno asi 65 procent výrobců. Každá krabička ponese speciální kód a přelepku, která prokáže, že nebyla otevřená. Sněmovna ještě musí projednat legislativu. Informace dnes zazněly na…

Kontrola v oblasti státního požárního dozoruGarance

1.2.2016, JUDr. Adam Doležal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní požadavky na požární ochranu upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Kontrola v oblasti státní správy v ochraně veřejného zdravíGarance

1.2.2016, JUDr. Adam Doležal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel zdravotních služeb odpovídá také za splnění hygienických požadavků, které jsou kladeny na vlastní provoz. Konkrétně upravuje hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení hlava II díl 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,…

Kontrola v oblasti odpadového hospodářstvíGarance

1.2.2016, JUDr. Adam Doležal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při poskytování zdravotních služeb vznikají odpady, které mají různý charakter. Kromě komunálního odpadu vznikají u poskytovatele také nebezpečné odpady (zejména infekční odpady a nepoužitá léčiva) a specifické odpady a materiály, které mají specifický režim…

Státní kontrola a její provádění - obecná úpravaGarance

1.2.2016, JUDr. Adam Doležal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ačkoliv je úprava provádění kontroly obsažena v celé řadě právních předpisů, přesto existuje úprava obecnějšího charakteru, která stanovuje základní pravidla pro provádění kontrol orgány veřejné správy – jedná se o zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní…

Nejdůležitější orgány kontroly v oblasti zdravotnictvíGarance

1.2.2016, JUDr. Adam Doležal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní orgány státní kontroly v oblasti zdravotnictví, které jsou oprávněny provádět kontrolu:

Cenová kontrolaGarance

1.2.2016, JUDr. Adam Doležal, Zdroj: Verlag Dashöfer

U řady výrobků a výkonů ve zdravotnictví se uplatňují úředně stanovené ceny. Tuto oblast upravují zejména zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a dále vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se…

Kontrola zaměstnanostiGarance

1.2.2016, JUDr. Adam Doležal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti je řešena v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to zejména v části sedmé. Podle § 125 zákona o zaměstnanosti tuto činnost…

Základní předpisy v oblasti státní kontrolyGarance

1.2.2016, JUDr. Adam Doležal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ČR loni stoupl počet pracovních úrazů o 950 na 45.000

23.6.2015, Zdroj: ČTK

V Česku se loni stalo celkem 45.058 pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností, což je meziroční nárůst o 950 případů. Z toho 1412 pracovních úrazů bylo spojeno s hospitalizací v nemocnici delší než pět dnů. Lidé strávili kvůli úrazům na neschopence…

Právní úprava spolupráce lékaře s farmaceutickými společnostmiGarance

1.4.2014, JUDr. Adam Doležal, SPL ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL”) neprovádí pouze kontroly v oblasti nakládání s léčivy, ale také v oblasti porušování povinností vyplývajících z podmínek spolupráce s farmaceutickými společnostmi a zdravotnickými zařízeními. Jen za rok 2013…

Kontrola léčiv podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivechGarance

1.4.2014, JUDr. Adam Doležal, SPL ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola léčiv u poskytovatele zdravotních služeb je velmi aktuální téma. Jen v roce 2013 uložil SÚKL podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), sankce ve výši téměř 9 000 000 Kč.…

Kontrolní orgány podle zákona o zdravotních službáchGarance

22.10.2012, JUDr. Adam Doležal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato část se zabývá podrobně vymezením pravomocí kontrolních orgánů, rozsahem a výkonem kontroly v oblasti zdravotnictví tak, jak je kontrola upravena zvláštními předpisy. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále též ZZS), upravuje…

Inspekce práceGarance

22.2.2011, Mgr. Adam Doležal, SPL ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola orgánů inspekce práce se v určité míře kryje s kontrolou úřadů práce, částečně mají některé pravomoci navíc.

Kontrola v oblasti sociálního zabezpečeníGarance

22.2.2011, Mgr. Adam Doležal, SPL ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola a pravomoci kontrolních orgánů v oblasti sociálního zabezpečení je roztříštěna do dvou zákonů:

Rozsah a meze oprávnění orgánů státní správy ve zdravotnictvíGarance

22.2.2011, Mgr. Adam Doležal, SPL ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Pobývat ve spořádaném státě mělo však v sobě rozhodně něco strašidelného; nemůžeme ani vkročit na ulici, ani vypít sklenici vody nebo nastoupit do elektriky, aniž bychom se dotkli vyvážených pák obrovského aparátu zákonů a vztahů, aniž bychom je…

Nahrávám...
Nahrávám...