dnes je 29.11.2023

Přehled aktuálních právních předpisů v oblasti vzdělávání a způsobilost k výkonu zdravotnických povoláníGarance

19.10.2017, 1. 10. 2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, s účinností od 1. 4. 2004, ve znění pozdějších právních předpisů, zejména zákona č.…

Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky lékařeGarance

1.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. i) zákona č.  95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění zákona č. 67/2017 Sb., se udělením…

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v České republice podle novely zákona č. 96/2004 Sb.Garance

1.2.2016, PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. července 2008 nabyla účinnosti novela zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících…

Uznávání způsobilosti v ČR k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky pro osoby, které získaly kvalifikaci v EU/EHS/ŠvýcarskuGarance

1.2.2016, Mgr. Jiří Hes, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uznávání odborné způsobilosti je důležitou součástí volného pohybu osob v rámci EU. S ohledem na odstranění restrikcí některých členských států Evropské unie vůči občanům České republiky na poli volného pohybu pracovních sil se stala otázka výkonu práce…

Financování specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníkůGarance

1.2.2016, MUDr. Jana Uhrová, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2008 byl vydán a nabyl účinnosti zákon č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států EU a řada dalších zákonů týkajících se odborné kvalifikace. Pro zdravotníky je z nich…

Změny předpisů týkající se specializované způsobilosti a přípravy v lékařských oborechGarance

1.2.2016, MUDr. Jana Uhrová, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 7. 2009 nabyly účinnosti vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR (dále také jako „MZ ČR”) v oblasti vzdělávání, které jsou prováděcími předpisy na základě zmocnění zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a…

Získávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání v ČRGarance

1.2.2016, PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (IPVZ), Mgr. Bc. Martin Kůs, advokát v Praze, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta získané v jiném státě než v ČR a EUGarance

1.2.2016, Mgr. Jiří Hes, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), upravuje, jak i jeho název…

Atestační a aprobační zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutůGarance

6.5.2015, PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecná pravidla pro organizaci atestačních zkoušek lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a aprobačních zkoušek jsou stanovena vyhláškou č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti…

Celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictvíGarance

11.10.2013, PhDr. Jana Krejčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...