dnes je 20.5.2024

Přehled aktuálních právních předpisů v oblasti vzdělávání a způsobilost k výkonu zdravotnických povoláníGarance

19.10.2017, 1. 10. 2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, s účinností od 1. 4. 2004, ve znění pozdějších právních předpisů, zejména zákona č.…

Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky lékařeGarance

1.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. i) zákona č.  95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění zákona č. 67/2017 Sb., se udělením…

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v České republice podle novely zákona č. 96/2004 Sb.Garance

1.2.2016, PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. července 2008 nabyla účinnosti novela zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících…

Změny předpisů týkající se specializované způsobilosti a přípravy v lékařských oborechGarance

1.2.2016, MUDr. Jana Uhrová, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 7. 2009 nabyly účinnosti vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR (dále také jako „MZ ČR”) v oblasti vzdělávání, které jsou prováděcími předpisy na základě zmocnění zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a…

Financování specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníkůGarance

1.2.2016, MUDr. Jana Uhrová, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2008 byl vydán a nabyl účinnosti zákon č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států EU a řada dalších zákonů týkajících se odborné kvalifikace. Pro zdravotníky je z nich…

Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta získané v jiném státě než v ČR a EUGarance

1.2.2016, Mgr. Jiří Hes, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), upravuje, jak i jeho název…

Získávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání v ČRGarance

1.2.2016, PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (IPVZ), Mgr. Bc. Martin Kůs, advokát v Praze, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uznávání způsobilosti v ČR k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky pro osoby, které získaly kvalifikaci v EU/EHS/ŠvýcarskuGarance

1.2.2016, Mgr. Jiří Hes, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uznávání odborné způsobilosti je důležitou součástí volného pohybu osob v rámci EU. S ohledem na odstranění restrikcí některých členských států Evropské unie vůči občanům České republiky na poli volného pohybu pracovních sil se stala otázka výkonu práce…

Atestační a aprobační zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutůGarance

6.5.2015, PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecná pravidla pro organizaci atestačních zkoušek lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a aprobačních zkoušek jsou stanovena vyhláškou č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti…

Celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictvíGarance

11.10.2013, PhDr. Jana Krejčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...