dnes je 12.6.2024

Neplacené volno a neomluvená absence ve zdravotním pojištěníGarance

5.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti neplaceného volna (a také neomluvené absence) došlo ve zdravotním pojištění k zásadní změně k datu 1. 1. 2015, kdy byly novelizovány zákony č. 592/1992 Sb. a 48/1997 Sb. v ustanoveních řešících tuto problematiku. V této souvislosti lze konstatovat,…

Kontrolní otázky a cvičení k lekci 7Garance

24.10.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. David Zahumenský, JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Kontrolní otázky a procvičení k lekci 6Garance

12.10.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. David Zahumenský, JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Kontrolní otázky a procvičení k lekci 4Garance

21.9.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Povinnost zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské službyGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí pracovněprávních vztahů je i péče zaměstnavatele o zdraví zaměstnanců. Do této péče (ust. § 224 ZP) je zahrnuta i povinnost zaměstnavatele v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby. Nejvýznamnějším…

Přístupné pro: Právo plus

Návrh na přezkoumání lékařského posudkuGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je osobou, které uplatněním lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci vznikají práva a povinnosti. Tato práva a povinnosti jsou stanoveny v zákoníku práce a v zákoně o specifických zdravotních…

Přístupné pro: Právo plus

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídkyGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když zaměstnavatel vysílá uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce, musí ho vybavit žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno.…

Přístupné pro: Právo plus

Ochrana osobních údajů pacientů registrujících se na očkování proti COVID-19Garance

18.2.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana zvláštní kategorie osobních údajůGarance

15.2.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti společníkůGarance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Společník a jeho postavení ve společnostiGarance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným je ve smyslu ust. § 132 odst. 1 ZOK řazena mezi kapitálové společnosti, jejíž společníci se chovají jako investoři čekající na zhodnocení své vstupní investice. Lze se u ní ale setkat i s prvky typickými pro osobní obchodní…

Přístupné pro: Právo plus

Výkon funkce člena dozorčí radyGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při založení akciové společnosti vzniká funkce člena dozorčí rady jeho určením ve stanovách.

Přístupné pro: Právo plus

Výkon funkce jednatele ve společnosti, vznik a zánik funkceGarance

2.1.2021, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. Vzhledem k tomu, že společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která není schopna sama jednat, musí mít svého zástupce. Zástupcem je statutární orgán, tedy jednatel,…

Přístupné pro: Právo plus

Nájem nebytových prostor, nájem prostor sloužících k podnikáníGarance

20.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s přijetím NOZ jakožto jednotného civilního kodexu došlo ke sjednocení právní úpravy nájmu, kdy nájem je nově upraven již jen v NOZ a zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostorů, byl s účinností k 1. 1. 2014 zrušen. NOZ současně…

Přístupné pro: Právo plus

Smlouva o nájmu bytuGarance

15.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o nájmu bytu patří mezi zažité a tradiční instituty civilního práva, kdy historie tohoto smluvního vztahu sahá až k římskému právu. Podstata nájmu spočívá v povinnosti pronajímatele přenechat pronajatou věc nájemci k dočasnému užití, přičemž nájemce se…

Přístupné pro: Právo plus

Uznávání titulu MUDr.

25.3.2020, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

AMH

12.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracovatelská smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služebGarance

25.7.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

RF ZZS

20.3.2019, MUDr. Dana Kuklová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlídky vysokoškoláků před praxí

19.11.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracovatelská smlouva s lékařem poskytujícím pracovnělékařské službyGarance

14.6.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracovatelská smlouva s lékařem poskytujícím pracovnělékařské službyArchiv

7.6.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Dvojí postavení praktického lékaře jako poskytovatele PLSGarance

27.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Registrující praktický lékař jako poskytovatel PLS a dokumentaceGarance

27.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajůGarance

22.3.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamery ve zdravotnických zařízeníchGarance

8.3.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práciGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při odeslání zaměstnance (nebo uchazeče o zaměstnání) k pracovnělékařské prohlídce je zaměstnavatel povinen vybavit jej písemnou žádostí o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci.…

Přístupné pro: Právo plus

Výkon funkce člena dozorčí radyArchiv

2.5.2017, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při založení akciové společnosti vzniká funkce člena dozorčí rady jeho jmenováním ve stanovách.

Přístupné pro: Právo plus

Porušení zákona o ochraně osobních údajůGarance

26.1.2017, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle zákona se „osobním údajem” rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se pak považuje za určený nebo určitelný, jestliže jej lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho…

Přístupné pro: Právo plus

Společnická žalobaGarance

19.4.2016, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravě společnické žaloby jsou věnována ustanovení § 157 až 160 ZOK. Oprávnění podat společnickou žalobu představuje jedno z důležitých účastnických práv společníka, jehož prostřednictvím může kterýkoli společník aktivně prosazovat ochranu zájmů…

Přístupné pro: Právo plus

Užití cizího dílaGarance

4.5.2015, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této kapitole se budeme věnovat problematice užití cizího díla v rámci podnikatelské praxe. Jelikož se pohybujeme v oblasti práv duševního vlastnictví, resp. konkrétně v právu autorském, bude nejprve nezbytné pro správné pochopení osvětlit základy autorského…

Přístupné pro: Právo plus

Kontrolní otázky a cvičení k lekci 13Garance

1.5.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus
Nahrávám...
Nahrávám...