dnes je 6.2.2023

Média pro zálohování a archivaci datGarance

1.7.2022, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této části jsou shrnuty informace o možnostech médií pro zálohování s ohledem spíše na jednotlivého uživatele. Ceny jsou uváděny ilustrativní, podle kvality média nebo podle materiálu se mohou velmi lišit, navíc cena může kolísat nahoru i dolů, nejen trvale…

Bezpečnost informačního systému: hrozby, rizika, útoky a havarijní plánGarance

17.5.2022, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informační technologie hrají v dnešní společnosti stále větší roli, urychlují pokrok a usnadňují práci jednotlivým uživatelům informačních systémů. Avšak právě dnešní informační trendy a nejnovější technologie v oblasti výpočetní techniky a elektronické…

Budování kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví, 3. dílArchiv

21.10.2021, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V prvních dvou dílech seriálu o budování kybernetické bezpečnosti byly shrnuty některé důležité zákony, které se tomuto tématu věnují, a krátce nastíněny některé obecné otázky. V tomto dílu se budeme věnovat tomu, jak postupovat dále. Nyní přistoupíme k popisu…

Budování kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví, 2. dílGarance

12.8.2021, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulém tedy  počátečním díle  byly popsány některé zákony, které se týkají oblasti informačních technologií ve zdravotnictví, a některé počáteční kroky při budování kybernetické bezpečnosti. Když si tedy uvědomíme, jaká máme data, jaké zákony, nařízení,…

Úvodní představení připravovaného zákona o elektronizaci zdravotnictvíGarance

14.6.2021, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

S postupem rozvoje informačních technologií a celkovým procesem digitalizace logicky vyvstala otázka (potřeba) přistoupení k elektronizaci zdravotnictví. V této souvislosti dlužno doplnit, že k postupné elektronizaci a digitalizaci samozřejmě dochází, nicméně…

Budování kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictvíGarance

12.6.2021, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

V poslední době se stupňují útoky na zdravotnická zařízení všeho druhu, nejen v ČR, ale všude po světě. Tím, jak stále více zdravotnické agendy přechází do elektronické podoby, ať již povinně, nebo dobrovolně, se možnost pro útoky zvyšuje. Je rozhodně…

RansomwareGarance

13.1.2021, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., České vysoké učení technické, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotnická zařízení se v poslední době bohužel stále častěji stávají cílem kybernetických útoků. Útočníci využívají i toho, že zdravotnická zařízení jsou vyčerpána řešením situace ohledně covidu-19. Pokud je zdravotnické zařízení či jeho některé informační…

Čárové kódy, RFID a jiné identifikátoryGarance

15.6.2020, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čárové kódy a RFID identifikátory představují jednoduchý způsob, jak jednoznačně označovat různé zboží, předměty či evidovat vybavení. Pomocí jednoduché nálepky dojde k přidělení unikátního vizuálního či rádiového kódu, který pak může být automaticky přečten…

HeslaGarance

15.6.2020, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., České vysoké učení v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

S vývojem počítačů, vznikem elektronických datových souborů a elektronické komunikace vznikl zcela nový problém – jak zabezpečit data v elektronické formě. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od hmotných objektů není problém data rozmnožovat vytvořením zcela…

Identifikace a autentizaceGarance

15.6.2020, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., České vysoké učení v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

Autentizace je proces ověření deklarované identity uživatele (člověka) či jiné entity v systému, na jehož základě je mu umožněn (nebo neumožněn) přístup ke zdrojům v systému. Ověřená identita uživatele je parametrem pro rozhodnutí v řízení přístupu. Identita…

Mobilní telefony a (ne)bezpečnost jejich užívání ve zdravotnictvíGarance

5.3.2020, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., České vysoké učení technické, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mobilní telefony i další mobilní zařízení se v posledních letech staly běžným standardem pro uživatele všech profesí a každého věku. Telefon se používá nejen k telefonování, ale i k fotografování, připojování k internetu a k dalším činnostem. Tyto možnosti…

Zálohování datGarance

1.4.2019, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zálohování dat je v dnešní době naprostá nezbytnost a některým organizacím bývá dokonce nařízena zákonem. Takovéto dokumenty je sice možné uchovávat v tištěné podobě, ale pro většinu firem je pohodlnější vést evidenci elektronicky, už jen například kvůli…

Zdravotnictví a informační technologie (IT)Garance

3.1.2019, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Do zdravotnictví, stejně jako do jiných oblastí našeho života a do celé společnosti, pronikají rychlým tempem informační technologie. Někdy je přijímáme rádi a dobrovolně, někdy jsme k jejich užívání spíše donuceni. Tak či tak, tento vývoj již nejde nijak…

eRecept - elektronická preskripceGarance

1.4.2018, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již několik let probíhá v České republice zavádění elektronického receptu (tzv. eReceptu). Účinnost již dávno platného znění zákona byla odložena nejprve v roce 2011 a poté i v roce 2013. Nyní je situace taková, že používání eReceptu je povinné od 1. 1. 2018,…

eIDASGarance

27.6.2017, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další oblastí, ve které již došlo k významným změnám a další budou následovat, je oblast podepisování, certifikačních autorit atd. Jedná se o dopad nařízení eIDAS, které mimo jiné stanoví právní rámec pro elektronické podpisy, elektronické pečetě, elektronická…

Co je nového v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat?Garance

27.6.2017, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

Trendy v bezpečnosti ITGarance

1.4.2017, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze, Kladno, Katedra biomedicínské informatiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Využití IT ve zdravotnictví je v současné době zcela běžné. Vzhledem k postupné elektronizaci zdravotnictví a nezbytnosti vyřizovat čím dál větší množství úkonů prostřednictvím informačních technologií je dnes na lékaře vyvíjen stále silnější tlak pro přechod…

Počítačové viry a jiný škodlivý software - malware (Malicious software)Garance

1.4.2017, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době je jedním z významných nebezpečí při práci s počítačem či jiným IT zařízením možnost napadení některým ze škodlivých kódů. Většinou jsou tyto kódy nazývány viry, ale jedná se o více kategorií kódů, přičemž počítačové viry jsou jen jedním z…

ISO normy a informační technologie ve zdravotnictvíGarance

1.6.2016, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnost IT má mnoho oblastí, na které je třeba se zaměřit. V případě zdravotnictví se jedná o oblast, kde se spojují dvě roviny – osobní a profesní. Lékař či jiný zaměstnanec ve zdravotnictví nakládá s citlivými daty pacientů, zároveň však má i svůj osobní…

Lidský faktor v bezpečnosti informačních systémů, sociální inženýrstvíGarance

10.12.2014, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnost informačních systémů zdaleka není jen záležitostí technickou, velmi významným prvkem této (ne)bezpečnosti je totiž prvek lidský. Lze dokonce říci, že člověk je obvykle stále nejslabším článkem informačního systému.…

Šifrování, digitální podpis, práce s certifikátyGarance

10.12.2014, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době se i ve zdravotnictví běžně využívá elektronické komunikace se zdravotními pojišťovnami, vedení dokumentace o pacientech v elektronické podobě, přenos informací (např. laboratorní výsledky) či obrazová dokumentace v elektronické podobě.…

Česká správa sociálního zabezpečení - elektronická komunikace, datové schránkyGarance

20.1.2014, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá organizace potřebuje při své činnosti udržovat celou řadu informací, které je často nutné také nějakým způsobem archivovat. V minulosti se jednalo o klasické papírové dokumenty, které se ukládaly na úřadech, soudech, v soukromých firmách apod.…

Nahrávám...
Nahrávám...