dnes je 15.7.2024

Nová právní úprava v oblasti kybernetické bezpečnostiGarance

20.9.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době se stále větší část lidské komunikace přenáší do on-line prostředí, přičemž tento trend ještě posílila pandemie onemocnění COVID-19 a opatření k jejímu zamezení. Kybernetická bezpečnost je však stále více ohrožována mj. v důsledku napjaté…

On-line zakládání obchodních korporací a digitalizace notářské činnostiGarance

2.9.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledních letech se zvyšuje potřeba využívat on-line prostředí v nejrůznějších oblastech života. Ostatně též pandemie COVID-19 tento trend potvrdila, když mnohá protiepidemická opatření vedla k výraznému nárůstu práce z domova a využívání videokonferencí a…

Přístupné pro: Právo plus

Ochrana osobních údajů pacientů registrujících se na očkování proti COVID-19Garance

18.2.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana zvláštní kategorie osobních údajůGarance

15.2.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informovaný souhlas a ochrana osobních údajůGarance

14.11.2019, JUDr. Magda Václavíková, Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

S ohledem na to, že v rámci poskytování zdravotních služeb poskytovatel pracuje s osobními údaji pacienta, je nutné dodržovat pravidla ochrany osobních údajů tak, jak jsou aktuálně upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna…

Přístupné pro: Právo plus

Používání osobních údajů v pracovněprávní praxiGarance

29.10.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V pracovněprávní praxi přicházejí zaměstnavatelé do styku s řadou údajů a informací o zaměstnancích. V některých případech zaměstnavateli zákon přímo ukládá povinnost určité informace zjišťovat (např. pro potřeby identifikace konkrétní osoby – zaměstnance),…

Přístupné pro: Právo plus

Pokyny 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videozařízeníGarance

1.10.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při svém 12. plenárním zasedání Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dále jen „EDPB”) dne 10. července 2019 schválil návrh Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices ve znění určeném pro veřejnou…

Přístupné pro: Právo plus

Zpracovatelská smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služebGarance

25.7.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aplikace GDPR v pohřebnictvíGarance

19.7.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracování osobních údajů zemřelých osob není předmětem právní ochrany zakotvené v GDPR. V oblasti ochrany osobních údajů zesnulých ani zrušená směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 10. 1995 - o ochraně fyzických osob v souvislosti se…

Vzor - Smlouva o výkonu služeb pověřence GDPRGarance

4.7.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracovatelská smlouva s lékařem poskytujícím pracovnělékařské službyGarance

14.6.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajůGarance

26.4.2018, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

My, společnost / gymnázium / obec Alfa, se sídlem Horoměřická 12, Praha 2, PSČ 120 00, IČO: 123 45 546 (dále jen „Správce“), jako správce osobních údajů, tímto v souladu s čl. 37 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016…

Povinné jmenování pověřence pro ochranu osobních údajůGarance

16.4.2018, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z institutů, které obecné nařízení o ochraně osobních údajů zakotvuje, je pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec”).

Musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajůGarance

22.3.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamery ve zdravotnických zařízeníchGarance

8.3.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Záznamy zpracovatele o činnostech zpracování osobních údajůGarance

13.2.2018, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle čl. 30 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne

Vzor - Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajůGarance

12.2.2018, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,

Vzor - Smlouva o zpracování osobních údajůGarance

9.2.2018, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Poučení subjektu údajů - informace dle čl. 13 GDPRGarance

6.2.2018, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje…

Ochrana osobních údajů a GDPR v e-shopuGarance

2.2.2018, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době se ochrana osobních údajů řídí platným a účinným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento zákon ukládá provozovatelům e-shopů řadu povinností, a to především v oblasti bezpečnosti a informovanosti vůči zákazníkům. Je třeba…

Přístupné pro: Právo plus

Ochrana osobních údajů a GDPRGarance

1.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Nařízení ePrivacyGarance

30.8.2017, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evropská komise zveřejnila v lednu 2017 první oficiální návrh nového Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích, zkráceně označovaného jako ePrivacy Regulation, tj. Nařízení ePrivacy. Toto Nařízení ePrivacy má nahradit nyní platnou e-Privacy Directive,…

Přístupné pro: Právo plus

Co je nového v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat?Garance

27.6.2017, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

Desatero omylů o obecném nařízení (GDPR)Garance

25.5.2017, Úřad pro ochranu osobních údajů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úřad pro ochranu osobních údajů zpracoval desatero nejčastějších omylů či zavádějících tvrzení o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Patří mezi…

Změny v ochraně osobních údajů podle GDPRGarance

15.5.2017, Mgr. Veronika Skřejpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadní změna v ochraně osobních údajů, o které je dobré nejenom vědět, ale hlavně se na ni již nyní začít připravovat, souvisí s účinností nařízení ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu…

Přístupné pro: Právo plus

Porušení zákona o ochraně osobních údajůGarance

26.1.2017, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle zákona se „osobním údajem” rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se pak považuje za určený nebo určitelný, jestliže jej lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho…

Přístupné pro: Právo plus

Vzor - Žaloba na ochranu osobnostiGarance

19.1.2017, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Ochrana osobních údajůGarance

13.10.2016, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žijeme ve věku informačních technologií a otázka soukromí nabyla jiného rozměru. Žijeme rovněž v době, která není pro podnikatele jednoduchá. Vedle samotného podnikání se musí podnikatel starat rovněž o plnění různých povinností, které mu ukládá právní řád…

Přístupné pro: Právo plus
Nahrávám...
Nahrávám...