dnes je 24.4.2024

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 40Garance

15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 146Garance

15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 149Garance

15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 309Garance

15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 77Garance

15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

§ 6Garance

17.8.2021, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 7Garance

17.8.2021, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obě ustanovení tohoto paragrafu jsou přechodná a definují případy, za kterých je nutné aplikovat tuto vyhlášku, resp. její části i na dokumentaci, která začala být vedena před nabytím účinnosti vyhlášky, tj. před 1. 4.…

§ 5Garance

17.8.2021, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 3Garance

16.8.2021, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4bGarance

16.8.2021, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4Garance

16.8.2021, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava podmínek poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby je zakotvena v zákoně č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších…

§ 2Garance

16.8.2021, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 1Garance

13.8.2021, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4aGarance

18.6.2021, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 524Garance

10.12.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava hromadné listiny navazuje na úpravu, která byla do 31. 12. 2013 obsažena v § 5 odst. 3 ZCP. NOZ především odstraňuje taxativní výčet druhů cenných papírů, které mohou být hromadnou listinou nahrazeny. Nově je tedy možné hromadnou listinou nahradit…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1195Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku (§ 1194). Společenství je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, ale pouze při naplňování svého účelu, kterým je právě správa domu a pozemku.…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1179Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý vlastník má právo se přesvědčit, jak je dům a pozemek spravován a jak osoba, která je odpovědná za správu domu, hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. Proto NOZ přiznal vlastníkům právo nahlížet do uzavřených smluv ve věcech správy, jakož i do…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1169Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1198Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení stanovuje limity, kdy musí být povinně založeno společenství vlastníků (odst. 1 komentovaného ustanovení) a dále sankci pro případ, kdy společenství nevznikne včas (odst. 2 komentovaného…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1178Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení ukládá osobě odpovědné za správu domu a pozemku (společenství vlastníků nebo správce - § 1190) vést seznam vlastníků jednotek a dalších osob, a to v rozsahu oznamovaných údajů stanovených v § 1177 (dále jen „seznam…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1175Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení obsahuje základní vymezení práv a povinností vlastníka jednotky, která jsou následně rozvinuta v ustanoveních § 1176 až § 1183. Dále je třeba při výkladu práv a povinností vlastníka jednotky přiměřeně vycházet z obecných ustanovení o…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1203Garance

15.6.2020, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paragraf byl zrušen zákonem č. 163/2020 Sb. s účinností od 1. července 2020.

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1180Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení konstruuje povinnost vlastníka jednotky finančně přispívat na správu domu a pozemku.

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1206Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V odst. 1) komentovaného ustanovení stanoví, kdo tvoří shromáždění společenství vlastníků, a v odst. 2) komentovaného ustanovení je pak řešena problematika usnášeníschopnosti shromáždění a dále problematika kvóra potřebného k přijetí…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1218Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela č. 163/2020 Sb. od 1. července 2020 pouze odstranila technickou chybu - změnila slovo „vlastnictví” na „spoluvlastnictví”.

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1219Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela č. 163/2020 Sb. od 1. července 2020 pouze odstranila technickou chybu - změnila slovo „vlastnictví” na „spoluvlastnictví”.

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1202Garance

15.6.2020, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paragraf byl zrušen zákonem č. 163/2020 Sb. s účinností od 1. července 2020.

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1199Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1204Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ZVB vznikala společenství vlastníků v souladu s § 9 odst. 3 a 4 ZVB ze zákona. Zápis společenství vlastníků jednotek proto měl jen deklaratorní charakter, a nikoliv konstitutivní účinky. To se po 1. 1. 2014 změnilo a nyní společenství vlastníků, podobně…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1207Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Shromáždění se musí konat nejméně jednou ročně. Stanovy společenství mohou určit i jinou frekvenci svolávání shromáždění, nejméně se však musí konat v zákonem předpokládané frekvenci, tedy jednou…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1217Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela č. 163/2020 Sb. od 1. července 2020 pouze odstranila technickou chybu - změnila slovo „vlastnictví” na „spoluvlastnictví”.

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1190Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je obligatorní a stanovuje, kdo je odpovědný za správu domu a pozemku. Pro tuto osobu byla zavedena v § 1177 legislativní zkratka „osoba odpovědná za zprávu domu”. Pojem správy domu a pozemku viz komentář k §…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1216Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1215Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1182Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1186Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení bylo znovelizováno zákonem č. 163/2020 Sb. a vztahuje se pouze na případy, kdy k převodu vlastnického práva k jednotce dojde s účinností po 1. 7. 2020.

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1125Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoj zákonného předkupního práva spoluvlastníků v zemědělském závodu v novém občanském zákoníku.

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1166Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení je jednostranné právní jednání, kterým dochází k rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, tedy dochází ke vzniku bytového spoluvlastnictví, tj. jsou vymezeny jednotky a definovány další zákonem vymezené náležitosti.…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1177Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení stanoví rozsah oznamovací povinnosti vlastníka vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku; tj. vůči společenství vlastníků nebo v případě, že společenství nevzniklo, vůči správci (§…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1176Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotka v sobě kromě prostorově oddělené části domu zahrnuje též podíl na společných částech nemovité věci (§ 1159). Co se rozumí společnými částmi nemovité věci je pak podrobněji definováno v § 1160 – viz komentář k tomuto…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1124Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoj zákonného předkupního práva v novém občanském zákoníku.

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1181Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 781Garance

1.6.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 783Garance

1.6.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 776Garance

1.6.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonodárce ve vztahu k právní úpravě určování rodičovství setrval na tradici (čímž nemá být vyslovena kritika) vycházející z římskoprávní zásady mater semper certa est, pater numquam.

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 778Garance

1.6.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 778 je upravena domněnka otcovství dítěte počatého umělým oplodněním, u něhož otcovství nebylo určeno první domněnkou (tj. ve prospěch manžela matky; uplatnění první domněnky otcovství vždy vylučuje možnost použití jiné domněnky, srov. též rozhodnutí…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 782Garance

1.6.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 785Garance

1.6.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 780Garance

1.6.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje prohlášení osoby, která není plně svéprávná, a to zřejmě nikoliv z důvodu věku (na nezletilé, kteří mají částečnou svéprávnost, zákon pamatuje v § 779 odst. 2), tedy osoby s omezenou svéprávností.…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 784Garance

1.6.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 784 je upraven postup pro případ smrti účastníka řízení v průběhu řízení.

Přístupné pro: Právo plus
Nahrávám...
Nahrávám...