dnes je 24.4.2024

Ministerstvo zdravotnictví vyzývá k postupnému restartu zdravotní péče

14.4.2020, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Díky přijetí celé řady opatření v souvislosti s koronavirem, doposud příznivému vývoji onemocnění a zajištění pravidelných dodávek ochranných pomůcek pro zdravotníky se v ČR otevírá prostor pro restart zdravotní péče, která byla v souvislosti s nastupující…

Ekonomické činnosti lékaře a zdravotníka - FO (OSVČ) při výkonu povoláníGarance

27.6.2019, Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek přináší stručnou charakteristiku hlavních ekonomických činností lékaře nebo zdravotníka coby FO (OSVČ) při řízení ekonomiky jeho ordinace, a to v pozici manažera, ekonoma, zásobovače apod. Základním tématem je především otázka financování…

Právní formy výkonů profese lékařů a zdravotníků v ČRGarance

3.4.2019, Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V této kapitole přinášíme především přehled možných právních forem výkonu povolání ve zdravotnictví v ČR. Nejprve se zaměříme na právní formu zaměstnanec, dále samostatné FO, lékaře a zdravotníky pracující jako OSVČ. Téměř každý z nich zaměstnává zdravotní…

Ekonomické a právní aspekty činnosti lékařů a zdravotníků v ČRGarance

3.4.2019, Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V této a následujících kapitolách se věnujeme analýzám a radám lékařům a zdravotníkům z hlediska ekonomiky jejich ordinací či provozoven i právním aspektům výkonu jejich profese. I když z názvu vyplývá, že jsme zaměřeni jen na určitý segment zdravotní péče,…

Zdravotnictví a informační technologie (IT)Garance

3.1.2019, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Do zdravotnictví, stejně jako do jiných oblastí našeho života a do celé společnosti, pronikají rychlým tempem informační technologie. Někdy je přijímáme rádi a dobrovolně, někdy jsme k jejich užívání spíše donuceni. Tak či tak, tento vývoj již nejde nijak…

Převod provozu lékařské praxe z fyzické osoby na s. r. o.Garance

30.3.2015, Mgr. Magda Vavrušková, advokátka, Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2012 došlo k změně legislativy, díky které při převodu lékařské praxe z původního provozovatele – fyzické osoby na jednočlennou, jím vlastněnou společnost s ručením omezeným odpadla nutnost konat na příslušné místo výběrové řízení. Zároveň se kvůli…

Minimální personální zabezpečení pro poskytování ambulantní zdravotní péčeGarance

22.10.2012, MUDr. Jana Uhrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost zajišťovat zdravotní péči kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky byla deklarována v různých právních normách vždy. Přesné podmínky pro různé druhy, formy a obory poskytované zdravotní péče však byly podrobněji definovány hlavně v…

Nová vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péčeGarance

3.7.2012, MUDr. Jana Uhrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů rozeslané 26. 3. 2012 (částka 36) byla otištěna vyhláška č. 92/2012, kterou ministerstvo zdravotnictví na základě zmocnění dle § 11 a § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách nově stanovuje požadavky na věcné a technické…

Vzor B: Prohlášení žadatele o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služebGarance

3.7.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Nahrávám...
Nahrávám...