dnes je 18.5.2024

Ombudsmanka: Péče o lidi s demencí a seniory obecně má mezery

23.9.2019, Zdroj: ČTK

Péče o lidi s demencí a seniory obecně má podle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové stále mezery. Problémem v zařízeních pro tyto klienty je podle ní například nedostatek soukromí, zajištění patřičné výživy či vybavení prostor, které nejsou dostatečně…

Ministr zdravotnictví a zástupci církví podepsali historicky první Dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví

12.7.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch včera slavnostně podepsal trojstrannou dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR. Tato dohoda představuje historicky…

Na Hradě byli oceněni lidé za pomoc a záchranu života

23.5.2019, Zdroj: ČTK

Na Pražském hradě včera získali ocenění profesionálové i laici, kteří často za dramatických okolností pomohli k záchraně lidských životů.

Ve Sněmovně vzniká další návrh zákona o eutanazii

15.5.2019, Zdroj: ČTK

Ve Sněmovně vzniká další návrh zákona o eutanazii. Na dnešní konferenci České lékařské komory (ČLK) na toto téma to řekli poslanci hnutí ANO Milan Brázdil a Věra Procházková. Asi 55 procent českých lékařů a 70 procent sester podle průzkumu, který byl na…

Zjednodušení podmínek odběru orgánů cizinců vláda podpořila

20.11.2018, Zdroj: ČTK

Zjednodušení podmínek odběru orgánů cizinců vláda podpořilaPoslanecký návrh na zjednodušení podmínek odběru orgánů cizinců, kteří zemřou v Česku a nemají dárcovskou kartu, vláda na dnešním jednání podpořila. Po zasedání kabinetu to uvedl vicepremiér Richard Brabec (ANO). Podle novely transplantačního zákona by k…

Recenze knihy Heleny Krejčíkové UKONČOVÁNÍ LÉČBY PACIENTA A TRESTNÍ ODPOVĚDNOST LÉKAŘEGarance

27.6.2017, Klára Kovářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Recenzovaná kniha autorky zabývající se medicínským právem, která působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, vyšla jako přepracovaná disertační práce, doplněná o aktuální kontext nového občanského zákoníku, který nabyl účinnosti v lednu roku…

Etické principy edukace v ošetřovatelstvíGarance

1.10.2016, Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Edukace v ošetřovatelství znamená uvědomělý postup vzdělávání k formulovaným , a to vzdělávání různých subjektů: klientů/pacientů, dobrovolníků a také profesionálů, tj. edukantů (ten, kdo se něčemu učí). Ten kdo edukuje – vzdělává je edukátor. Edukace je spjata…

Přístupné pro: Léčebné standardy

Zátěž a stres v práci zdravotnických pracovníkůGarance

1.5.2016, PhDr. Renáta Zeleníková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stres je fyziologická odpověď organismu na nadměrnou zátěž neúnikového druhu. Stres pochází z latinských slov stringo, stringere, strinxi, strictum, co znamená „utahovat, stahovat, zadrhovat”. „Být ve stresu” může v přeneseném významu znamenat také „být…

Základní práva pacienta podle zákona o zdravotních službáchGarance

1.5.2016, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytování zdravotních služeb je často spojeno se zásahem do integrity pacientů, s působením bolesti, podáváním silných léků či omezením v běžném způsobu života. Toto je také občas spojeno s větším či menším rizikem komplikací, které mohou mít až fatální…

Utajený porodGarance

1.5.2016, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ačkoliv by se tak mohlo po přečtení názvu tohoto článku zdát, není předmětem právní úpravy utajovaného porodu dosažení takového stavu, kdy bude rodička rodit v utajení. Jedná se naopak o nástroj, jak zajistit anonymitu rodičky, a to i před jejím vlastním…

Provádění pitev podle zákona o zdravotních službách a občanského zákoníkuGarance

1.5.2016, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ”), bylo zapotřebí zohlednit jeho ustanovení upravující otázky ochrany lidského těla při rozhodování o možnosti/povinnosti provedení pitvy…

Ukončení poskytování péče u nevyléčitelného pacientaGarance

1.10.2015, Mgr. Bc. Martin Kůs, advokát v Praze, Zdroj: Verlag Dashöfer

I přes značný pokrok lékařské vědy jsou situace, kdy ani postup lékaře korespondující s nejnovějšími poznatky lékařské vědy nemůže zvrátit dřívější či pozdější úmrtí pacienta. Umírání je tak nezřídka kdy spojeno pouze s (často nedostatečným) tišením bolesti a…

Soud potvrdil lékaři 7,5 roku vězení za způsobení závislosti

14.1.2015, Zdroj: ČTK

Pražský vrchní soud dnes potvrdil lékaři Pavlu Brejlovi trest 7,5 roku vězení za to, že schválně přivodil pacientovi s poraněným konečníkem závislost na opiátech a poté mu je prodával za přemrštěné finanční částky. Brejla navíc nesmí deset let vykonávat…

Sestra, která zaměnila dezinfekci za glukózu, dostala rok vězení

14.1.2015, Zdroj: ČTK

Zdravotní sestra, která dala těhotné ženě v Orlové na Karvinsku omylem vypít jedovatou dezinfekci místo glukózy, dostala rok vězení. Dnes o tom rozhodla soudkyně havířovské pobočky Okresního soudu v Karviné. ČTK to potvrdil jeho předseda Jan Chowaniec.…

Co je lege artis a kdo to posoudíGarance

28.8.2014, JUDr. Jan Mach, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejčastější otázkou v případě trestního oznámení, občanskoprávní žaloby, stížnosti profesní komoře nebo krajskému úřadu i v případě, kdy postup lékaře posuzuje zaměstnavatel v pracovněprávním vztahu, je otázka, zda lékař postupoval tzv. lege artis. Pojem lege…

Moderní pojetí lege artisGarance

20.6.2014, Mgr. Petr Slanina, Fakulta humanitních studií UK, Praha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Není pochyb o tom, že současný vzestup moderní medicíny a lékařské techniky znamená pro pacienty obrovský přínos. Věda a technika však dnes medicínu zcela ovládají a fascinovaná veřejnost, masírovaná mediálním obrazem lékařství v podobě televizních dokumentů a…

Relevantnost uplatňování etiky při komunikaci lékařů s adolescenty (a nejen pouze s nimi)

17.11.2013, Mgr. Kateřina Linhartová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Respektují lékaři při kontaktech s dospívajícími pacienty potřebu řešit etické problémy komunikace?

Etické poradenstvícesta i pro Českou republiku?Garance

27.6.2013, Mgr. Petr Slanina, Fakulta humanitních studií FHS, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnešní doba je bezesporu hektická, a to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu slova. Pokrok a vývoj nelze zastavit. Co platilo včera, o tom je dnes přinejmenším pochybováno. O čem je dnes pochybováno, to bude zítra zapomenuto. Kontinuální…

Kompenzace výdajů subjektů klinického hodnoceníGarance

30.9.2011, Ing. Marie Fialíková, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kompenzace výdajů a provádění plateb účastníkům klinického hodnocení je téma, které se zvláště v poslední době dostává do centra diskuzí týkajících se procesů klinického hodnocení. Zájem o toto téma vzrůstá proto, že i přes veškeré snahy odstranit…

Ars moriendi - ars vivendi - dříve a dnesGarance

30.9.2011, Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., Fakulta humanitních studií UK, Praha, Zdroj: Verlag Dashöfer

V poslední době bylo opakovaně doloženo, že v moderní rychlé době, primárně zaměřené na ekonomické úspěchy (společnosti či jednotlivých lidí), se těm, kteří jsou na konci životní cesty nedostává potřebné, zejména lidsky vstřícné, péče. Jinými slovy…

Kde stanovíme etické hranice biomedicínského výzkumu?Garance

11.4.2011, Ing. Marie Fialíková, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

V lednu roku 2009 vydala agentura pro potraviny a léčiva Spojených států amerických (FDA, Food and Drug Administration, úřad zastávající obdobné funkce jako Státní ústav pro kontrolu léčiv v České republice) pozitivní stanovisko k zahájení…

Konstrukce normality ve smrti a umíráníGarance

11.4.2011, Bc. Petr Slanina, Fakulta humanitních studií UK, Praha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Etické kodexy v přednemocniční péčiGarance

22.2.2011, Bc. Radek Mathauser, DiS., Fakulta humanitních studií UK, Praha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přednemocniční neodkladnou péči poskytují výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci, rychlé zdravotnické pomoci a letecké záchranné služby (4). V zásadě je můžeme dělit na skupiny lékařské (rychlé lékařské pomoci a letecké záchranné služby) a…

Význam pojmu privilegium v lékařské eticeGarance

22.2.2011, Bc. Petr Slanina, Fakulta humanitních studií UK, Praha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve všeobecné encyklopedii je uvedeno, že „privilegium (z lat.) znamená výhodu či výsadu přináležející osobě, skupině osob či instituci, organizaci, buď za mimořádné společenské zásluhy, nebo u osob za příslušnost k nějaké společenské skupině, která…

Konvence o biomedicíně a přednemocniční péčeGarance

22.2.2011, Bc. Radek Mathauser, DiS., Fakulta humanitních studií UK, Praha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konvence o biomedicíně, nebo-li mezinárodní Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny (Mezinárodní smlouva č. 96/2001 Sb.) byla vládou České republiky podepsána v roce 1998 a v roce 2001 došlo k…

Etické kodexy a vybrané etické aspekty přednemocniční péčeGarance

22.2.2011, Bc. Radek Mathauser, DiS., Fakulta humanitních studií UK, Praha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přednemocniční neodkladná péče patří mezi mladé medicínské disciplíny. Její prvořadé poslání je čelit důsledkům akutního zhoršení zdravotního stavu, které může vést k prohloubení chorobných změn anebo přímo k náhlé smrti postiženého (4). Výraznými…

Senioři - naše šance?Garance

22.2.2011, Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., Fakulta humanitních studií UK, Praha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 19. 5. 2008 se v pražském Lichtenštenjsném paláci konala zajímavá veřejná debata, kterou uspořádal Úřad vlády ČR ve spolupráci s občanským sdružením Život 90, v rámci Evropského roku pro rovných příležitostí pro všechny s tím, že tentokrát byla…

Svobodná volba zdravotnického zařízení v podmínkách neodkladné přednemocniční péčeGarance

22.2.2011, Bc. Radek Mathauser, DiS., Fakulta humanitních studií UK, Praha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svobodná volba zdravotnického zařízení je lékařskými i nelékařskými zdravotnickými pracovníky v České republice chápána velmi odlišným způsobem. Pomineme-li fenomén předem vyslovených přání, které se mohou aplikovat v situacích, kdy pacient není…

Nahrávám...
Nahrávám...