dnes je 24.4.2024

Input:

Vzor s výkladem - Rozhodnutí jednatele o umístění sídla společnosti

1.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.7.1
Vzor s výkladem – Rozhodnutí jednatele o umístění sídla společnosti

Mgr. Pavla Krejčí

Já, níže podepsaný

jednatel společnosti Beta s. r. o.

IČO 23456786,

se sídlem Horoměřická 12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka č. 2334

(dále jako "společnost Beta s. r. o."),

vzhledem k tomu, že společnost Beta s. r. o. uzavřela novou nájemní smlouvu o užívání nebytových prostor, a to na adrese Kalichova 23, Praha 2, PSČ 120 00,

tímto přijímám rozhodnutí o umístění sídla společnosti, a to takto:

Adresou sídla společnosti je Kalichova 23, Praha 2, PSČ 120 00.

V Praze dne 22. února 2015

.......................................

David Morávek

jednatel

Výklad:

Běžnou změnou, která nastává za doby trvání společnosti, je změna jejího sídla. Jakým způsobem má společnost rozhodnout o změně sídla, závisí především na tom, jakým způsobem je uvedeno sídlo ve společenské smlouvě společnosti (či zakladatelské listině), tedy zda je ve společenské smlouvě uvedena plná adresa sídla společnosti nebo je jako sídlo společnosti uvedena obec. Druhým důležitým faktem, který má vliv na způsob rozhodnutí o změně sídla společnosti, je skutečnost, zda dochází ke změně sídla společnosti v rámci jedné obce, anebo se mění sídlo společnosti tak, že se přesouvá do jiné obce.

O změně sídla rozhoduje buď:

  • - jednatel či jednatelé společnosti – jednatel či jednatelé mohou o změně sídla rozhodnout jen v případě, že ve společenské smlouvě společnosti je uvedena jako sídlo společnosti obec a sídlo se mění v rámci této obce. Jde o úkon, který se řadí mezi obchodní vedení společnosti a náleží do působnosti statutárního orgánu společnosti, tedy u společnosti s ručením omezeným do působnosti jednatele či jednatelů,
  • - valná hromada společnosti – ta rozhoduje o změně sídla jednak v případě, kdy je ve společenské smlouvě uvedena plná adresa sídla společnosti, neboť v takovém případě jde o změnu společenské smlouvy. O rozhodnutí o změně sídla společnosti musí být v takovém případě vyhotoven notářský zápis. Jak je
Nahrávám...
Nahrávám...