dnes je 12.4.2024

Input:

Vzor s výkladem - Žádost zaměstnance o kratší pracovní dobu z vážných osobních důvodů - § 241 odst. 2 ZP

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.17.1
Vzor s výkladem – Žádost zaměstnance o kratší pracovní dobu z vážných osobních důvodů – § 241 odst. 2 ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Jana Palečková

Petrovická 88

140 00 Praha 4Beta, s.r.o.

Ing. Petr Marek

personální ředitel

Brněnská 12

130 00 Praha 130 00Praha 30. dubna 2017

Žádost zaměstnance o kratší pracovní dobu

Vážený pane řediteli,

ve společnosti Beta, s.r.o, pracuji na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 3. 2006 jako mzdová účetní. Po návratu z druhé rodičovské dovolené (1. 6. 2016) jsem nastoupila na plný pracovní úvazek, takže moje pracovní doba činí 40 hodin týdně.

V současné době však u mne nastala zásadní změna rodinných poměrů, neboť jsem se rozvedla a mám ve své péči dvě děti, kterým je v současné době 7 roků a 4 roky. Vzhledem k tomu, že dojíždím do zaměstnání 25 km a nemám možnost zajištění pravidelného hlídání pro děti, nejsem schopná vyzvedávat své děti včas ze školy a školky.

Z tohoto důvodu žádám v souladu s § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, o zkrácení mé pracovní doby z 8 hodin denně na 6 hodin denně. Toto zkrácení pracovní doby mi – při stejném začátku směny – zajistí dostatečný časový prostor k tomu, abych byla schopná své rodičovské povinnosti spolehlivě plnit.

Domnívám se, že provoz podniku objektivně umožňuje vyhovět mé žádosti.

Jsem si vědoma toho, že v případě vyhovění mé žádosti mi bude náležet mzda odpovídající kratší pracovní době.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem

........................................

Jana Palečková

Výklad:

Zaměstnanci jsou zásadně povinni vykonávat svou práci v rozsahu stanovené pracovní doby, která činí 40 hodin týdně (s výjimkou vícesměnných provozů, u nichž činí stanovená pracovní doba 38,75 hodin nebo 37,5 hodin týdně). Má-li zaměstnanec pracovat po kratší pracovní dobu, je třeba, aby se na tom se zaměstnavatelem výslovně dohodl (podle § 80 ZP). V takovém případě však zaměstnanci samozřejmě bude náležet mzda odpovídající takto zkrácené pracovní době.

Ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce vyjmenovává

Nahrávám...
Nahrávám...