dnes je 16.6.2024

Negativní reversGarance

14.11.2019, JUDr. Magda Václavíková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph. D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pacient může odmítnout jakékoli zdravotní služby, avšak pokud má být jeho odmítnutí platné, je nutné, aby jej činil s vědomím všech důsledků, které pro jeho zdravotní stav bude mít neposkytnutí léčby. Negativní revers je proto někdy označován též jako…

Přístupné pro: Právo plus

Odmítnutí zdravotních služeb zákonným zástupcem nezletilého pacientaGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

ZZS ani NOZ nijak zvlášť neupravují otázku, zda je zákonný zástupce nezletilého pacienta, který nedisponuje dostatečnou rozumovou a volní vyspělostí, aby byl způsobilý souhlas se zákrokem udělit sám, oprávněn odmítnout poskytnutí zdravotních služeb nebo…

Přístupné pro: Právo plus

Odvolání souhlasu s poskytnutím zdravotních služebGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pacient, který zpočátku s poskytnutím zdravotní služby souhlasil, může svůj souhlas kdykoliv následně odvolat, a to do až doby, kdy je to s ohledem na povahu zdravotní služby technicky možné. Odvolání souhlasu není účinné, pokud zdravotník již započal s…

Přístupné pro: Právo plus

Negativní revers a odvolání souhlasu s poskytnutím zdravotní službyGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotní služby lze zásadně poskytovat jen se svobodným a informovaným souhlasem pacienta (s výjimkami, o kterých bude pojednáno blíže v kapitolách  8.1 ,  8.2 ,  8.3  a  8.4 ). Viz § 28 odst. 1 ZZS1 Toto právo pacienta je potřeba chápat jak v pozitivní…

Přístupné pro: Právo plus
Nahrávám...
Nahrávám...