dnes je 21.5.2024

Právo pacienta na druhý názor a konzultační službyGarance

1.7.2018, JUDr. Magda Václavíková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

ZZS vymezuje právo pacienta na konzultační služby od jiného poskytovatele jako jedno ze základních práv pacienta. Konzultačními službami se rozumí posouzení individuálního léčebného postupu, případně jeho změn a doplnění dalším poskytovatelem zdravotních…

Přístupné pro: Právo plus

Porozumění pacienta poskytnutým informacímGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pacient musí obdržet dostatek informací reprodukovaných na jemu srozumitelné úrovni tak, aby na jejich základě byl schopen učinit rozhodnutí a chápat důsledky svého souhlasu. Je proto třeba zařídit, aby byl pacient informován jazykem, kterému dobře rozumí. Je…

Přístupné pro: Právo plus

Informace o zdravotním stavu a léčebném postupuGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Informovaný souhlas, jak už vyplývá ze samotného názvu tohoto institutu, může být udělen jen tehdy, když pacient disponuje před jeho vyslovením dostatečnými informacemi, aby se mohl rozhodovat. Musí mu tedy být vysvětlena podstata léčebného zákroku a…

Přístupné pro: Právo plus

Rozsah a obsah informací poskytovaných pacientoviGarance

1.6.2017, JUDr.. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Primárně je povinností lékaře seznámit pacienta v dostatečném rozsahu s jeho zdravotním stavem. Obsahem této informace jsou jednak veškeré známé údaje o příčině a původu nemoci pacienta včetně výsledků vyšetření vedoucích ke zjištění bližších údajů o této…

Přístupné pro: Právo plus

Informace o zdravotním stavu poskytované třetím osobámGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud má pacient zájem, aby informace o jeho zdravotním stavu byly podávány i třetím osobám, může tyto osoby určit při přijetí do péče poskytovatele zdravotních služeb (na počátku hospitalizace, při registraci k praktickému lékaři apod.) nebo kdykoliv…

Přístupné pro: Právo plus

Zadržení informace o zdravotním stavuGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle Úmluvy o biomedicíně má obecně každý pacient právo znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu, přičemž Úmluva připouští, že zákon může upravit výjimky z tohoto obecného pravidla, pokud je to v zájmu pacienta.…

Přístupné pro: Právo plus

Kdo informuje pacientaGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ZZS informaci o zdravotním stavu pacientovi podává ošetřující zdravotnický pracovník, který je způsobilý k poskytování zdravotních služeb, jichž se podání informace týká.

Přístupné pro: Právo plus

Vzdání se práva na informace o zdravotním stavu a informovaný souhlasGarance

1.6.2015, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ještě než lékař pacientovi sdělí konkrétní informace o jeho zdravotním stavu, měl by jej poučit o tom, že má možnost vzdát se práva na podání informace o svém zdravotním stavu. Informovanost pacienta ohledně jeho zdravotního stavu je totiž ve většině případů…

Přístupné pro: Právo plus
Nahrávám...
Nahrávám...