dnes je 20.6.2024

Input:

Nález 56/2006 SbNU, sv.40, K ústavně konformnímu výkladu povinnosti platit soudní poplatek

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 40, nález č. 56

I. ÚS 664/03

K ústavně konformnímu výkladu povinnosti platit soudní poplatek

Interpretace zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle níž účastník řízení je povinen platit soudní poplatek za každá správní rozhodnutí, která jsou skutkově a právně zcela identická, týkají se týchž účastníků a jsou vydána týž den stejným správním orgánem, je nejen disproporční, ale také protiústavní. Listina základních práv a svobod stanoví v čl. 36 odst. 2 zásadu, podle níž kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí. Ve světle tohoto článku Listiny měl postup městského soudu charakter podstatného omezení stěžovatelky v přístupu k soudu.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně (soudce zpravodaj) a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů - ze dne 16. března 2006 sp. zn. I. ÚS 664/03 ve věci ústavní stížnosti R.,s. r. o., proti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. 10. 2003 ve věcech vedených pod sp. zn. 5 Ca 167/2003, 5 Ca 168/2003, 5 Ca 169/2003, 5 Ca 170/2003, 5 Ca 171/2003, 5 Ca 172/2003, 5 Ca 173/2003, 5 Ca 174/2003, 5 Ca 175/2003, 5 Ca 176/2003, 5 Ca 177/2003, 5 Ca 178/2003, 5 Ca 179/2003, 5 Ca 180/2003, 5 Ca 181/2003, 5 Ca 182/2003, 5 Ca 183/2003, 5 Ca 184/2003, 5 Ca 185/2003, 5 Ca 186/2003, 5 Ca 187/2003, 5 Ca 188/2003, 5 Ca 189/2003, 5 Ca 190/2003, 5 Ca 191/2003, 5 Ca 192/2003, 5 Ca 193/2003, 5 Ca 194/2003, 5 Ca 195/2003, 5 Ca 196/2003, 5 Ca 197/2003, 5 Ca 198/2003, 5 Ca 199/2003, 5 Ca 200/2003, 5 Ca 201/2003, 5 Ca 202/2003, 5 Ca 203/2003, 5 Ca 204/2003, 5 Ca 205/2003, 5 Ca 206/2003, 5 Ca 207/2003, 5 Ca 208/2003, 5 Ca 209/2003, 5 Ca 210/2003, 5 Ca 211/2003, 5 Ca 212/2003, 5 Ca 213/2003, 5 Ca 214/2003, 5 Ca 215/2003, 5 Ca 216/2003, 5 Ca 217/2003, 5 Ca 218/2003, 5 Ca 219/2003, 5 Ca 220/2003, 5 Ca 221/2003, 5 Ca 222/2003, 5 Ca 223/2003, 5 Ca 224/2003, 5 Ca 225/2003, 5 Ca 226/2003, 5 Ca 227/2003, 5 Ca 228/2003, 5 Ca 229/2003, 5 Ca 230/2003, 5 Ca 231/2003, 5 Ca 232/2003, 5 Ca 233/2003, 5 Ca 234/2003, 5 Ca 235/2003, 5 Ca 236/2003, 5 Ca 237/2003, 5 Ca 238/2003, 5 Ca 239/2003, 5 Ca 240/2003 a 5 Ca 241/2003 a proti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2003 ve věcech vedených pod sp. zn. 5 Ca 167/2003, 5 Ca 168/2003, 5 Ca 169/2003, 5 Ca 170/2003, 5 Ca 171/2003, 5 Ca 172/2003, 5 Ca 173/2003, 5 Ca 174/2003, 5 Ca 175/2003, 5 Ca 176/2003, 5 Ca 177/2003, 5 Ca 178/2003, 5 Ca 179/2003, 5 Ca 180/2003, 5 Ca 181/2003, 5 Ca 182/2003, 5 Ca 183/2003, 5 Ca 184/2003, 5 Ca 185/2003, 5 Ca 186/2003, 5 Ca 187/2003, 5 Ca 188/2003, 5 Ca 189/2003, 5 Ca 190/2003, 5 Ca 191/2003, 5 Ca 192/2003, 5 Ca 193/2003, 5 Ca 194/2003, 5 Ca 195/2003, 5 Ca 196/2003, 5 Ca 197/2003, 5 Ca 198/2003, 5 Ca 199/2003, 5 Ca 200/2003, 5 Ca 201/2003, 5 Ca 202/2003, 5 Ca 203/2003, 5 Ca 204/2003, 5 Ca 205/2003, 5 Ca 206/2003, 5 Ca 207/2003, 5 Ca 208/2003, 5 Ca 209/2003, 5 Ca 210/2003, 5 Ca 211/2003, 5 Ca 212/2003, 5 Ca 213/2003, 5 Ca 214/2003, 5 Ca 215/2003, 5 Ca 216/2003, 5 Ca 217/2003, 5 Ca 218/2003, 5 Ca 219/2003,

Nahrávám...
Nahrávám...