dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 13/2006 SbNU, sv.40, K faxovému podání

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 40, nález č. 13

I. ÚS 463/03

K faxovému podání

Dokázat zaslání telefaxového podání lze nikoliv jen potvrzením, které fax vytiskne po každém odeslání jednotlivé faxové zprávy.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů - ze dne 17. ledna 2006 sp. zn. I. ÚS 463/03 ve věci ústavní stížnosti W., s. r. o., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2003 sp. zn. 20 Co 230/2003 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 11. 2. 2003 sp. zn. 24C 179/2000, jimiž bylo odmítnuto odvolání stěžovatele pro opožděnost.

Výrok

I. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2003 sp. zn. 20 Co 230/2003 a usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 11. 2. 2003 sp. zn. 24 C 179/2000 byla porušena základní práva a svobody stěžovatele plynoucí z čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2003 sp. zn. 20 Co 230/2003 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 11. 2. 2003 sp. zn. 24 C 179/2000 se proto zrušují.

Odůvodnění

Včasnou ústavní stížností navrhl stěžovatel zrušení shora označených usnesení obecných soudů pro jejich rozpor s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Ústavní stížnost odůvodnil tím, že se žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 1 (dále též jen „obvodní soud“) domáhal určení trvání nájemního vztahu. Rozsudkem ze dne 31. 10. 2001 sp. zn. 24 C 179/2000 obvodní soud jeho žalobu zamítl. Zamítavý rozsudek byl doručen stěžovateli dne 4. 12. 2001. Stěžovatel v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) proti uvedenému rozsudku podal telefaxem odvolání, které odeslal poslední den patnáctidenní lhůty. Následující den, tj. 20. 12. 2001, zaslal originál odvolání obvodnímu soudu, v souladu s § 42 odst. 3 OSŘ. Telefaxové podání odeslal osobně zástupce stěžovatele, neboť bylo již po pracovní době a byl v advokátní kanceláři sám.

Obvodní soud usnesením ze dne 4. 3. 2002 odvolání stěžovatele odmítl jako opožděné. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel odvolání, k němuž mj. přiložil jako důkaz faxový žurnál za rok 2001, včetně všech faxů odeslaných z advokátní kanceláře zástupce stěžovatele dne 19. 12. 2001. Na základě tohoto odvolání Městský soud v Praze (dále též jen „městský soud“) usnesením ze dne 1. 8. 2002 sp. zn. 20 Co 404/2002 napadené usnesení zrušil a vrátil věc obvodnímu soudu k provedení dalšího dokazování za účelem prokázání, zda odvolání bylo poslední den lhůty soudu skutečně zasláno. Stěžovatel navrhl důkaz kopií svého faxového žurnálu za rok 2001, včetně dne 19. 12. 2001, a výslechem JUDr. J. S.

Obvodní soud usnesením ze dne 11. 2. 2003 odvolání proti rozsudku ve shora označené věci opětovně odmítl s tím, že faxový žurnál nelze „považovat za důkaz o podání telefaxového podání s odvoláním“. Navržený důkaz výslechem advokáta JUDr. J. S. neprovedl a ani se k němu v usnesení nijak nevyjádřil. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel opět odvolání, v němž mj. uvedl, že odeslání telefaxu nelze prokázat jinak než knihou faxových žurnálů, resp. výslechem advokáta, který fax odesílal. Obvodní soud

Nahrávám...
Nahrávám...