dnes je 19.5.2024

Input:

Nález 123/2006 SbNU, sv. 41, K právu obviněného být slyšen soudem v řízení o ponechání ve vazbě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 41, nález č. 123

II. ÚS 83/06

K právu obviněného být slyšen soudem v řízení o ponechání ve vazbě

Postupem soudu, který rozhodoval o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce o ponechání obviněného ve vazbě bez jeho přítomnosti a slyšení, došlo k porušení práva obviněného zakotveného v čl. 5 odst.4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a v důsledku toho i k porušení práva na osobní svobodu zaručeného v čl. 8 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Dagmar Lastovecké a Stanislava Balíka - ze dne 13.června 2006 sp. zn. II. ÚS 83/06 ve věci ústavní stížnosti P. U. proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 14. 12. 2005 sp. zn. 43Nt 2916/2005, jímž byl stěžovatel ponechán ve vazbě a byla zamítnuta jeho stížnost podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu.

Výrok

Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 14. 12. 2005 sp. zn. 43 Nt 2916/2005 se zrušuje.

Odůvodnění

Stěžovatel napadl svým návrhem v záhlaví citované usnesení obvodního soudu s tím, že v řízení byla porušena jeho ústavní práva a svobody zaručená čl. 8 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 5 odst. 1 a 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).

Stěžovatel byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 13.1. 2005 sp. zn. 43 Nt 13/2005 ve spojení s usnesením Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 6. 4. 2005 sp. zn. 1 Zt 103/2004 vzat do vazby podle § 68 trestního řádu z důvodů podle § 67 písm.a) trestního řádu. Dne 15. 11. 2005 rozhodl státní zástupce usnesením sp. zn. 1 ZT 103/2004 tak, že se stěžovatel ponechává ve vazbě z důvodů podle § 67 písm. a) trestního řádu. O stížnosti stěžovatele proti tomuto rozhodnutí rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 1, přičemž v záhlaví citovaným rozhodnutím stížnost stěžovatele podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu zamítl a nepřijal návrh stěžovatele na nahrazení vazebního důvodu dle § 67 písm. a) trestního řádu dohledem probačního úředníka podle § 73 odst. 1 písm. c) trestního řádu.

Navrhovatel ve své ústavní stížnosti zejména uvádí, že napadeným usnesením byla porušena jeho ústavně zaručená práva ve smyslu čl. 5 odst. 4 Úmluvy, podle něhož právo obviněného být slyšen patří mezi institucionální záruky spravedlnosti řízení, v němž je přezkoumávána zákonnost dalšího trvání vazby. V důsledku nerespektování ústavně zaručeného práva obviněného být slyšen jako procesní strana, tedy být slyšen k návrhu v jeho věci a k důkazům, o které se tento návrh opírá, byla zásadním způsobem porušena práva stěžovatele. V důsledku nemožnosti účastnit se jednání, při kterém bylo rozhodováno o dalším trvání vazby, nemohl stěžovatel ani jeho obhájce soud upozornit na opakovaný omyl ohledně výše trestní sazby, kterou je stěžovatel ohrožen. Dále ve své ústavní stížnosti stěžovatel poukazuje na to, že byla porušena jeho ústavně zaručená práva ve smyslu čl. 8 odst. 5 Listiny a čl. 5 odst. 1 Úmluvy, neboť soud rozhodující ve věci opíral své rozhodnutí o skutečnost, že obviněný je ohrožen trestní sazbou od

Nahrávám...
Nahrávám...