dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor F: Smlouva o převodu obchodního podílu na třetí osobu

19.7.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor F: Smlouva o převodu obchodního podílu na třetí osobu

Stáhnout vzor

Smlouva o převodu obchodního podílu na třetí osobu

I.
Smluvní strany

             
1. Převodce: Ing. Zdeněk Vališ
r.č.: 400121/044
bytem: Praha 4, Dědinova 1980, PSČ: 149 00
společník společnosti Datacentrum, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 1, Václavské nám. 24, PSČ: 110 00
IČ: 44211852
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1212
(dále jen převodce)

a

       
2. Nabyvatel: Ing. Jana Štěpánková
r.č.: 506216/166
bytem: Praha 3, Vinohradská 89, PSČ: 130 00
která je třetí osobou ve vztahu ke společnosti Datacentrum, spol. s r.o. se sídlem: Praha 1, Václavské nám. 24, PSČ: 110 00
(dále jen nabyvatel)

II.
Postavení smluvních stran

  1. Převodce je, jak výše uvedeno, společníkem společnosti Datacentrum, spol. s r.o. Základní kapitál společnosti Datacentrum, spol. s r.o. činí 1 000 000 Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských). Převodce má na společnosti Datacentrum, spol. s r.o. obchodní podíl 50 % a tomu odpovídající vklad 500 000 Kč, který je plně splacen.

  2. Nabyvatel není, jak výše uvedeno, společníkem společnosti Datacentrum, spol. s r.o.

III.
Předmět převodu

  1. Předmětem převodu je obchodní podíl převodce, představující 40 % na společnosti Datacentrum, spol. s r.o.

  2. Převodce převádí touto smlouvou 40 % svého obchodního podílu na nabyvatele, který převáděný obchodní podíl od převodce přebírá.

  3. K převodu obchodního podílu na třetí osobu dala, v souladu se společenskou smlouvou, souhlas valná hromada, o čemž byl pořízen notářský zápis.

  4. K rozdělení obchodního podílu převodce na obchodní podíl 10 % a 40 % dala rovněž souhlas valná hromada, o čemž byl pořízen notářský zápis.

  5. Nabyvatel získá v důsledku nabytí obchodního podílu od

Nahrávám...
Nahrávám...