dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o běžném účtu

19.7.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o běžném účtu

Stáhnout vzor

Smlouva o běžném účtu

I.
Smluvní strany

1. Banka:
...............................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci v obchodním rejstříku či jiném registru)
Jednající ................................................................................................
(jméno, příjmení a funkce)
(dále jen banka)

2. Majitel účtu:
...............................................................................................................
(jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání či bydliště, identifikační číslo a údaj o registraci v obchodním rejstříku či jiném registru)
Jednající ................................................................................................
(jméno, příjmení a funkce)
(dále jen majitel účtu)

II.
Předmět smlouvy

  1. Podle této smlouvy se banka zavazuje do tří dnů od uzavření této smlouvy zřídit pro majitele účtu běžný účet vedený v české měně s tím, že na tento účet má banka povinnost přijímat vklady a platby ve prospěch majitele účtu a na základě příkazu majitele účtu provádět z účtu výplaty a platby určeným osobám.

  2. Osobou oprávněnou nakládat s peněžními prostředky na běžném účtu je pouze majitel účtu.

  3. Součástí této smlouvy je i podpisový vzor majitele účtu.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Banka je povinna odepsat peněžní prostředky z běžného účtu na základě písemného příkazu majitele účtu v den, kdy byl příkaz vydán.

  2. Banka provede příkaz majitele k odepsání peněžních prostředků v ten samý den, kdy byl příkaz vydán, jestliže příkaz bude vydán nejpozději do ....... hodin.

  3. Banka je povinna na základě této smlouvy přijímat peněžní prostředky v české měně a dále i peněžní prostředky v jakékoli platné světové měně, a to přepočtem v kurzu vyhlášeném Českou národní bankou v den, kdy bude peněžní částka připsána.

IV.
Platby za vedení účtu

  1. Majitel účtu je povinen zaplatit za vedení účtu bance tyto poplatky: ...............

  2. Poplatky uvedené v předchozím odstavci zaplatí majitel účtu bance tak, že banka je oprávněna tyto poplatky inkasovat a uvádět na výpisu z bankovního účtu.

V.
Výpisy z bankovního účtu

  1. Výpisy z bankovního účtu je povinna vystavovat banka

Nahrávám...
Nahrávám...