dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 74/2005 SbNU, sv.37, K dokazování v daňovém řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 74

II. ÚS 94/03

K dokazování v daňovém řízení

Jestliže pochybení správce daně zapříčinilo procesní nepoužitelnost svědecké výpovědi učiněné ve prospěch daňového subjektu, přičemž výslech není objektivně možné opakovat, je finanční úřad na návrh daňového subjektu povinen takovou svědeckou výpověď do hodnocení důkazů zahrnout. Za objektivní nemožnost opakování výslechu se považuje i situace, kdy se finančnímu úřadu nezdaří svědka opětovně předvolat.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu* složeného z předsedkyně senátu JUDr. Michaely Židlické a soudců JUDr. Miloslava Výborného a JUDr. Elišky Wagnerové - ze dne 6. dubna 2005 sp. zn. II. ÚS 94/03 ve věci ústavní stížnosti R. M. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2002 č. j. 22 Ca 64/2002-24, rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 11. 12. 2001 č. j. 4309-1/130/2001, rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 11. 12. 2001 č. j. 4309-2/130/2001, rozhodnutí Finančního úřadu v Hranicích ze dne 3. 1. 2001 č. j. 122/01/394921/3026 a rozhodnutí Finančního úřadu v Hranicích ze dne 3. 1. 2001 č. j. 124/01/394921/3026, kterými byla stěžovateli doměřena daň z přidané hodnoty.

Výrok

I. Rozhodnutí Finančního úřadu v Hranicích ze dne 3. 1. 2001 č. j. 124/01/394921/3026, rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 11. 12. 2001 č. j. 4309-2/130/2001 a rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2002 č. j. 22 Ca 64/2002-24 v části, v níž se zamítá žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 11. 12. 2001 č. j. 4309-2/130/2001, se zrušují.

II. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

I.

Ústavnímu soudu byl dne 11. 2. 2003 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), prostřednictvím něhož se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), Finančního ředitelství v Ostravě (dále jen „finanční ředitelství“) a Finančního úřadu v Hranicích (dále jen „finanční úřad“), jimiž mu byla dodatečně doměřena daň z přidané hodnoty za druhé a třetí čtvrtletí roku 1997.

Stěžovatel se domníval, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na soudní ochranu a spravedlivý proces [čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen„Listina“), čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod] a rovněž právo na veřejné projednání věci (čl. 38 odst. 2 Listiny).

V průběhu řízení před Ústavním soudem došlo ke změně v osobě soudce zpravodaje, když v souladu s § 8 odst. 8 rozvrhu práce Ústavního soudu byla ústavní stížnost s účinností od 22. 6. 2004 přidělena soudkyni JUDr. Michaele Židlické. Dle § 8b téhož předpisu se ústavní stížnost projedná v senátě, v němž zasedá soudce zpravodaj, přičemž spisová značka věci zůstává nezměněna. Z tohoto důvodu ve věci rozhodoval čtvrtý senát Ústavního soudu.

Ústavní soud konstatuje, že ústavní stížnost byla podána včas a splňuje veškeré formální i obsahové náležitosti stanovené zákonem o Ústavním soudu, a tak bylo možné

Nahrávám...
Nahrávám...