dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 222/2005 SbNU, sv.39, Ke zrušení trestního rozsudku z doby totalitního režimu na základě stížnosti ministra spravedlnosti pro porušení zákona podané ve prospěch odsouzeného a k jeho důsledkům ve vztahu k nároku na poskytnutí jednorázové peněžní částky podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 39, nález č. 222

I. ÚS 565/03

Ke zrušení trestního rozsudku z doby totalitního režimu na základě stížnosti ministra spravedlnosti pro porušení zákona podané ve prospěch odsouzeného a k jeho důsledkům ve vztahu k nároku na poskytnutí jednorázové peněžní částky podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb.

Pokud Česká správa sociálního zabezpečení a Nejvyšší správní soud při svém rozhodování připustily, že stížnost pro porušení zákona podaná ve prospěch stěžovatele měla pro něj horší následky, než kdyby podána nebyla, porušily tím právo stěžovatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Je-li podána ve prospěch občana, pak výsledkem musí být nejen odstranění nezákonnosti v soudním řízení, ale též zlepšení jeho právního postavení, a nikoli zhoršení, jak k tomu došlo při výkladu podmínek satisfakce podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Františka Duchoně (soudce zpravodaj) a Vojena Güttlera- ze dne 6. prosince 2005 sp. zn. I. ÚS 565/03 ve věci ústavní stížnosti L. K. proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. srpna 2003 č. j. 2 A 1130/2002-OL-27 a proti výroku II. rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 18. června 2002 sp. zn. 521 004 239, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatele o poskytnutí jednorázové peněžní částky za věznění v době od 25. října 1984 do 25. října 1987.

Výrok

I. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2003 č. j. 2 A 1130/2002-OL-27 a výrokem II. rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 18. 6. 2002 sp. zn. 521 004 239 bylo porušeno základní právo stěžovatele na spravedlivý proces zakotvené v článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2003 č. j. 2 A 1130/2002-OL-27 a výrok II. rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 18. 6. 2002 sp. zn. 521 004 239 se proto zrušují.

Odůvodnění

Ústavní stížností podanou dne 30. 10. 2003 se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Nejvyššího správního

Nahrávám...
Nahrávám...