dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 179/2006 SbNU, sv.43, K rozhodování soudů o ponechání obviněného ve vazbě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 179

I. ÚS 177/06

K rozhodování soudů o ponechání obviněného ve vazbě

Podle čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je nutné slyšení obviněného soudem předtím, než je rozhodováno o jeho stížnosti proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Ivany Janů a Vojena Güttlera - ze dne 4. října 2006 sp. zn. I. ÚS 177/06 ve věci ústavní stížnosti R. S. proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 28. 2. 2006 sp. zn. Nt 352/2006, jímž byla zamítnuta stížnost proti usnesení obvodního státního zastupitelství oponechání stěžovatele ve vazbě.

Výrok

I. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 28. 2. 2006 sp.zn. Nt 352/2006 bylo porušeno základní právo stěžovatele na osobní svobodu podle čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv azákladních svobod.

II. Proto se toto usnesení v části týkající se stěžovatele zrušuje.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 27. 3. 2006, stěžovatel napadl usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 (dále jen „obvodní soud“) ze dne 28. 2. 2006 sp. zn. Nt 352/2006 (dále jen „usnesení“), kterým byla zamítnuta jeho stížnost proti usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8 (dále jen „státní zastupitelství“) ze dne 9. 2. 2006 sp. zn. Zt 816/2005, jímž bylo podle § 71 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, (dále jen „trestní řád“) rozhodnuto, že se stěžovatel z důvodů uvedených v § 67 písm. c) trestního řádu ponechává ve vazbě.

Stěžovatel tvrdí, že obvodní soud rozhodoval v neveřejném zasedání bez jeho slyšení, a porušil tak čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). V této souvislosti odkázal na nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2005 sp. zn. Pl. ÚS 45/04 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 36, nález č.60, vyhlášen pod č. 239/2005 Sb.).

S ohledem na uvedené stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud napadené rozhodnutí zrušil. Rovněž požádal, aby z důvodu šetření základních lidských práv a svobod Ústavní soud rozhodl podle § 71d zákona č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) o jeho návrhu přednostně (stěžovatel měl patrně na mysli ustanovení § 39 - pozn. Ústavního soudu).

II.

Ústavní soud vyzval účastníka a vedlejšího účastníka řízení k vyjádření k ústavní stížnosti.

Obvodní soud odkázal na odůvodnění napadeného usnesení s tím, že nemá, co by k němu dodal.

Státní zastupitelství svého práva vyjádřit se k ústavní stížnosti ve stanovené lhůtě nevyužilo.

Ústavní soud nepovažoval za nutné zasílat vyjádření účastníka stěžovateli k replice, neboť neobsahovalo žádné nové závažné skutečnosti nebo argumentaci.

III.

Ústavní soud si za účelem ověření pravdivosti

Nahrávám...
Nahrávám...