dnes je 15.7.2024

Input:

8/1957 Sb., Vládní nařízení o vojenských zdravotnících

č. 8/1957 Sb., Vládní nařízení o vojenských zdravotnících
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. února 1957
o vojenských zdravotnících.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 170/1950 Sb., o zdravotnických povoláních:
§ 1
(1)  V československých ozbrojených silách se zavádí funkce vojenského zdravotníka.
(2)  Funkci vojenského zdravotníka pro obor preventivní a léčebné péče mohou vykonávat osoby, které absolvovaly jedenáctiletou střední školu a vojenské zdravotnické učiliště. Funkci vojenského zdravotníka pro obor lékárenský mohou vykonávat osoby, které absolvovaly zdravotnickou školu, obor pro lékárenské laboranty, a to podle učebního plánu stanoveného ministerstvem zdravotnictví a doplněného v dohodě s ministerstvem národní obrany.
(3)  Za války mohou vykonávat funkci vojenského zdravotníka také veterinární lékaři, kteří absolvovali přiměřený výcvik v československých ozbrojených silách, zaměřený k úkolům zdravotnické služby za války, a střední zdravotničtí pracovníci státní zdravotní správy po vojensko-odborném doškolení.
§ 2
(1)  Úkolem vojenských zdravotníků pro obor preventivní a léčebné péče je spolupracovat při výkonu jednotné,
Nahrávám...
Nahrávám...