dnes je 15.7.2024

Input:

19/2006 F.z., Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani

19/2006 F.z., Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani
Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani
 
Referent: Ing. Eva Kostková, tel.: 257 042 574
Č. j.: 18/25 356/2006-181
 
ze dne 10. února 2006
Sdělení se týká vracení daně z přidané hodnoty podle § 83 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH”) zahraničním osobám povinným k dani, které jsou definovány v § 83 odst.1.
Toto sdělení se nevztahuje na vracení daně z přidané hodnoty zahraničním fyzickým
Nahrávám...
Nahrávám...