dnes je 18.5.2024

Input:

120/1990 Sb., Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění účinném k 1.1.2007

č. 120/1990 Sb., Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění účinném k 1.1.2007
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 23. dubna 1990,
kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
3/1991 Sb.
(k 1.2.1991)
ruší § 3 odst. 3 a 4, § 4
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 1 a ruší § 2, § 3 a § 5
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
V případě, kdy právní předpisy zakládají oprávnění Revolučního odborového hnutí se tato oprávnění za podmínek uvedených v zákoníku
Nahrávám...
Nahrávám...