dnes je 29.3.2023

Input:

Zastupování členem domácnosti

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.4
Zastupování členem domácnosti

JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Pro zastupování zletilé osoby s duševní poruchou, která jí neumožňuje právně jednat, v běžných situacích každodenního života zavedl NOZ institut tzv. zastupování členem domácnosti. Podmínkou je, aby zastoupená osoba neměla žádného jiného zástupce, který by za ni mohl jednat (opatrovníka). Tato forma zastoupení tak může přicházet v úvahu zejména v situaci, kdy nejsou splněny podmínky pro omezení svéprávnosti osoby (duševní porucha není trvalé povahy), nebo pokud o ustanovení opatrovníka dosud nebylo rozhodnuto, nikoliv však tehdy, pokud je překážkou právního jednání zastoupené osoby jiná zdravotní porucha než duševní.

Zástupcem může být nejen osoba, která se zastoupeným sdílí společnou domácnost po dobu minimálně 3 let, ale též její potomek, předek, manžel

Nahrávám...
Nahrávám...