dnes je 29.3.2023

Input:

Žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.4
Žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku

JUDr. Anna Janáková

Zmeškání lhůty

Jestliže byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán po uplynutí desetidenní lhůty, poskytovatel návrh odloží (§ 46 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.).

Prominutí zmeškání

Při prokázání závažných důvodů, které posuzované osobě nebo jiné osobě oprávněné k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku objektivně bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě, poskytovatel zmeškání lhůty pro podání návrhu promine.

Zmeškání lhůty k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku lze tedy prominout za dále stanovených podmínek:

  • při prokázání závažných důvodů,

  • tyto důvody oprávněné osobě bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě,

  • ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne, kdy pominul důvod, který bránil oprávněné osobě návrh na přezkum podat.

K žádosti o prominutí lhůty je

Nahrávám...
Nahrávám...