dnes je 29.9.2023

Input:

Vzor s výkladem - Udělení prokury ve smyslu ustanovení § 450 a násl. NOZ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.6.2
Vzor s výkladem – Udělení prokury ve smyslu ustanovení § 450 a násl. NOZ

JUDr. Markéta Káninská

PROKURA

Obchodní společnost ABC s.r.o., IČO 12345678, se sídlem Vítězné náměstí 577/3, Praha 6, Dejvice, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 23568, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Janem Strouhalem, nar. 12. 9. 1974, bytem Vítězné náměstí 577/3, Praha 6, Dejvice, PSČ 160 00 (dále jen "společnost"), tímto ve smyslu ustanovení § 450 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

uděluje prokuru

paní JUDr. Aleně Strouhalové, nar. 6. 7. 1975, bytem Vítězné náměstí 577/3, Praha 6, Dejvice, PSČ 160 00 (dále jen "prokurista").

Prokurista je zmocněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu společnosti, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista je v rámci svého zmocnění oprávněn též zcizovat nebo zatěžovat nemovité věci, které jsou ve vlastnictví společnosti.

Prokurista se podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.

Prokurista není oprávněn přenést prokuru na třetí osobu ani udělit další prokuru.

Bližší podmínky výkonu činnosti prokuristy, jakož i jeho odměna a další nároky budou stanoveny v samostatné příkazní smlouvě.

V .................................... dne ....................

....................................

ABC s.r.o.

Ing. Jan Strouhal, jednatel

Přijímám prokuru.

V .................................... dne ....................

....................................

JUDr. Alena Strouhalová

Výklad:

Právní úprava prokury byla nově přesunuta do občanského

Nahrávám...
Nahrávám...