dnes je 6.10.2022

Input:

Vzor s výkladem - Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady - odvolání jednatele a volba nového dle § 12 odst. 1 a § 190 odst. 2 ZOK

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2.3
Vzor s výkladem - Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady – odvolání jednatele a volba nového dle § 12 odst. 1 a § 190 odst. 2 ZOK

Mgr. Pavla Krejčí

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

Společník

Beta, a. s.

IČ: 12345321

se sídlem Postupná 1832, Praha 5, PSČ 150 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 7654,

jakožto jediný společník společnosti

Alfa, s.r.o.

IČ 54332001

se sídlem Horoměřická 12, Praha 2, PSČ 120 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 87653

zastoupené jednatelem Tomášem Hruškou (dále jako „společnost”),

rozhodl tímto při výkonu působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, následovně:

1. Jediný společník společnosti tímto odvolává jednatele společnosti Davida Horníka, nar. 12. 2. 1965, bytem Moskevská 12, Praha 8, PSČ 180 00. David Horník je odvolán ke dni 28. 2. 2015.

Nahrávám...
Nahrávám...