dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Informace pro zaměstnance o obsahu pracovního poměru podle § 37 ZP

1.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.12
Vzor s výkladem – Informace pro zaměstnance o obsahu pracovního poměru podle § 37 ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Petr Rozehnal

narozen 15. listopadu 1972

Vodňanského 12

253 01 Kladno

V Praze dne 15. září 2017

Informace o obsahu pracovního poměru

Vážený pane Rozehnale,

na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 1. září 2017 pracujete u naší společnosti s účinností od uvedeného data jako mechanik, opravář drobných elektropřístrojů (dále jako "pracovní smlouva").

Vzhledem ke skutečnosti, že pracovní smlouva neobsahuje všechny údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, dovoluji si Vás tímto v souladu s § 37 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce"), o těchto právech a povinnostech informovat:

1. Firma a sídlo zaměstnavatele: COMP, s. r. o., Nedbalova 455, Praha 5, PSČ 155 00.

2. Bližší označení druhu a místa výkonu práce:

a) Budete samostatně vykonávat tyto konkrétní práce:

−příjem zakázek,

−jednání s klienty,

−opravy zařízení,

−nezbytnou údržbu pracovních nástrojů,

−a další činnosti v souladu s pokyny vedoucího dílny.

b) Blíže určeným místem výkonu práce zaměstnancem je dílna v přízemí budovy A v areálu zaměstnavatele, na adrese sídla zaměstnavatele uvedené v předcházejícím bodě 1.

3. Údaj o délce dovolené: Máte nárok na dovolenou na zotavenou v délce 4 týdny, její čerpání se řídí § 212 a násl. zákoníku práce.

4. Údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení: Týdenní pracovní doba je stanovena na 40 (čtyřicet) hodin týdně, od pondělí do pátku vždy denně od 7.30 do 16.00 hod.

5. Údaj o výpovědních dobách: Pracovní poměr může být rozvázán způsoby uvedenými v § 48 a násl. zákoníku práce. V pracovní smlouvě bylo dohodnuto, že v případě výpovědi kteroukoliv ze smluvních stran bude činit délka výpovědní doby 2 (dva) měsíce.

6. Údaj o mzdě a její splatnosti: Za odvedenou práci Vám bude vyplácena měsíční mzda v souladu se mzdovým výměrem, který Vám byl vydán. Splatnost mzdy byla sjednána v pracovní smlouvě, a to bezhotovostním převodem na Váš účet uvedený v pracovní smlouvě, vždy do 10. dne kalendářního měsíce

Nahrávám...
Nahrávám...