dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor A: Obligatorní písemná informace určená spotřebiteli

26.1.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Obligatorní písemná informace určená spotřebiteli

Stáhnout vzor

Společnost:................................................................................., s.r.o.

  1. Sídlo: ..............................................................................

  2. IČ: .................................................................................

  3. DIČ: ...............................................................................

  4. Bankovní spojení: ............................................................

  5. Číslo účtu: ......................................................................

  6. Jednající: ........................................................................, jednatelem společnosti

se kterou jste na základě prostředků komunikace na dálku uzavřel dne .................. (datum uzavření smlouvy) spotřebitelskou smlouvu ......... (číslo smlouvy či jiný identifikační údaj),

ohledně ..................................... (předmět a hlavní charakteristika zboží nebo služeb)

v ceně ..................................... (cena zboží nebo služeb), včetně DPH ve výši ....... %,

která bude uhrazena ............... (sjednaný způsob platby),

s náklady na dodání ................ (sjednaný způsob dodání nebo plnění),

Vám tímto ve smyslu § 53 odst. 6 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, v písemné podobě poskytuje následující informace:

  1. Dodavatelem je ...................................... (název, sídlo, IČ dodavatele – jako

Nahrávám...
Nahrávám...