dnes je 19.7.2024

Input:

Ukončení finančního leasingu před uplynutím minimální doby

21.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.9.3
Ukončení finančního leasingu před uplynutím minimální doby

Ing. Ivan Macháček

V tomto případě se postupuje dle § 24 odst. 6 ZDP, kde se uvádí, že je-li finanční leasing ukončen před uplynutím minimální doby finančního leasingu, je výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze poměrná část úplaty, která je výdajem (nákladem), připadající ze sjednané doby finančního leasingu na skutečnou dobu finančního leasingu nebo skutečně zaplacená úplata, je-li nižší než poměrná část úplaty, která je výdajem (nákladem), připadající na skutečnou dobu finančního leasingu. Výše uvedené znění navazuje na úpravu obsaženou v § 21d odst. 4 ZDP, kde se stanoví, že finanční leasing je považován od okamžiku uzavření za nájem, pokud dojde k jeho předčasnému ukončení před uplynutím minimální doby trvání finančního leasingu.

Příklad – ukončení finančního

Nahrávám...
Nahrávám...