dnes je 15.7.2024

Input:

Smlouva o provozu dopravního prostředku

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.2.10
Smlouva o provozu dopravního prostředku

Smlouva o provozu dopravního prostředku je upravena v § 638 až § 641 ObchZ.

Dispozitivnost veškerých ustanovení

Veškerá ustanovení zákona upravující smlouvu o provozu dopravního prostředku jsou dispozitivní, tedy mohou být dohodnuta ve smlouvě odchylně.

Podstatné náležitosti smlouvy

Smlouvou o provozu dopravního prostředku se zavazuje poskytovatel provozu dopravního prostředku (provozce) přepravit náklad určený objednatelem provozu dopravního prostředku a k tomu účelu dopravním prostředkem buď vykonat jednu nebo více předem určených cest nebo během smluvené doby vykonat cesty na účet objednatele a objednatel se zavazuje zaplatit úplatu. Zákon vyžaduje písemnou formu smlouvy.

Podstatnými částmi smlouvy je tedy určení dopravního prostředku a určení cest tímto dopravním prostředkem.

Výše úplaty není podstatnou náležitostí smlouvy

Smlouva o provozu dopravního prostředku je rovněž úplatnou smlouvou, ale není stanoveno, že by si strany ve smlouvě musely výši úplaty dohodnout. Na rozdíl od jiných smluv však právní úprava neobsahuje podpůrně ustanovení, ale výši úplaty pro případ, kdy si ji smluvní strany nesjednají. Výkladem byl však učiněn závěr, že i zde není dohoda o výši úplaty podstatnou náležitostí, neboť právní úprava odkazuje na přiměřené použití smlouvy o přepravě, pokud to povaha smlouvy o provozu dopravního prostředku připouští.

Předmětem přepravy je pouze náklad a ne osoby

Předmětem přepravy je pouze náklad a nikoli osoby. Přitom náklad nemusí být ve smlouvě určen. Dále není součástí závazku provozce péče o přepravovaný náklad. Jeho

Nahrávám...
Nahrávám...