dnes je 12.6.2024

Input:

Smlouva o nájmu dopravního prostředku

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.2.11
Smlouva o nájmu dopravního prostředku

Smlouva o nájmu dopravního prostředku je upravena v § 630 až § 637 ObchZ.

Jde o zvláštní typ nájemní smlouvy

Obecná úprava nájemní smlouvy je obsažena v § 663 a násl. o.z. Naproti tomu smlouva o nájmu dopravního prostředku je zvláštním typem nájemní smlouvy upravené v obchodním zákoníku.

Podstatné náležitosti smlouvy

Do smlouvy patří určení dopravního prostředku, četnost užívání a úplatnost. Předmětem nájmu může být jakýkoli dopravní prostředek, a to jak pro nákladní, tak i osobní dopravu. Určení dopravního prostředku je možné ve smlouvě jak individuálně nebo i druhově. Ve smlouvě musí být uvedeno, že jedna strana přenechává druhé straně užívání dopravního prostředku. Četnost užívání vyplývá nejen z doby nájmu určené pevným časovým údajem, ale i z možnosti ukončit nájemní vztah uzavřený na dobu neurčitou výpovědí.

Výše úplaty není podstatnou náležitostí

Výše úplaty nemusí být ve smlouvě sjednána. V takovém případě ze zákona vyplývá, že nájemce platí nájemné obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k povaze pronajatého dopravního prostředku a stanovenému způsobu jeho užívání. Smlouva musí mít písemnou formu.

Všechna ustanovení zákona jsou dispozitivní

Veškerá ustanovení zákona upravující tento typ smlouvy mají dispozitivní povahu, tedy smluvní strany se mohou ve smlouvě od nich odchýlit.

Smlouva vzniká jejím uzavřením

Smlouva vzniká již jejím uzavřením a nikoli až předáním dopravního prostředku, který je předmětem nájmu, nájemci.

Způsobilost dopravního prostředku je věcí pronajímatele

Povinností pronajímatele je předat dopravní prostředek nájemci ve stavu způsobilém k provozu a k užívání určenému ve smlouvě, jinak k užívání obvyklému.

Pronajímatel zásadně

Nahrávám...
Nahrávám...