dnes je 29.3.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1179

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.5.4.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1179

Mgr. Pavla Krejčí

[Právo vlastníků na informace]

Každý vlastník má právo se přesvědčit, jak je dům a pozemek spravován a jak osoba, která je odpovědná za správu domu, hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. Proto NOZ přiznal vlastníkům právo nahlížet do uzavřených smluv ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

Podrobnější úprava výkonu práva

Podrobněji může být výkon tohoto práva upraven ve stanovách společenství vlastníků nebo tam, kde společenství nevznikají, v prohlášení vlastníka. V úvahu také připadá schválení podrobných pravidel shromážděním (§ 1208 písm. h) ). Tato úprava však nesmí být příliš omezující, tedy taková, že by vlastníkovi fakticky znemožňovala přístup k požadovaným dokladům (např. by umožňovala nahlédnout do požadovaných dokladů pouze v noci od 1-6 hodin ráno nebo by nutila vlastníka jet nahlédnout do dokladů na vzdálenost 200 km). Na druhou stranu ani vlastník nesmí svého práva na informace zneužívat nad určitou běžnou míru, neboť i takovému výkonu práva se neposkytuje ochrana.

Uplatnění práva

Právo na informace musí vlastník uplatnit u osoby odpovědné za správu domu (§ 1190), tedy většinou u společenství vlastníků a, nevzniklo-li společenství vlastníků, pak u osoby správce. Pouze doplňkově upozorňujeme, že není možné zaměňovat osobu odpovědnou za správu dle § 1190 a osobu, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku dle § 1208 písm. g). Tato osoba vykonává pouze některé činnosti ve vztahu ke správě domu a pozemku, a to většinou na základě příkazní smlouvy. Odpovědným za správu domu zůstává vždy společenství vlastníků, popřípadě správce. Osoba, která zajišťuje některé činnosti ve vztahu ke správě domu, však může být pověřena, aby například předložila vlastníkovi požadované doklady. Odpovědnou osobou za splnění povinnosti však stále zůstává

Nahrávám...
Nahrávám...