dnes je 29.3.2023

Input:

Inspekce práce

22.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.5.11
Inspekce práce

Mgr. Adam Doležal, SPL ČR

Úvod

Kontrola orgánů inspekce práce se v určité míře kryje s kontrolou úřadů práce, částečně mají některé pravomoci navíc.

Orgány kontroly

Orgány inspekce práce jsou:

  • státní úřad inspekce práce,

  • oblastní inspektoráty práce.

Státní úřad inspekce práce je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Pravomoci kontrolních orgánů

Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z

  1. právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, s výjimkou právních předpisů o zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů,

  2. právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,

  3. právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,

  4. právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,

  5. právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné

Nahrávám...
Nahrávám...