dnes je 30.9.2023

Input:

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce

3.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.7.1
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce

Ing. Ivan Macháček

V § 3 ZP se uvádí, že závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu. Základními pracovněprávními vztahy jsou podle téhož ustanovení pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovněprávní řešení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je uvedeno v § 74 až § 77 ZP. Z § 74 odst. 2 ZP přitom vyplývá, že v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

Pracovněprávní řešení dohody o provedení práce

Pro uzavření dohody o provedení práce platí § 75 ZP (specifické ustanovení) a § 77 ZP (společné ustanovení pro dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti). Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce, přičemž do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá, přičemž dohoda může být uzavřena jak na jednorázovou činnost, tak na déletrvající pracovní činnost zaměstnance s tím, že jediným omezením je časový limit 300 hodin v kalendářním roce.

Pracovněprávní řešení dohody o pracovní činnosti

Pro uzavření dohody o pracovní činnosti platí § 76 ZP (specifické ustanovení) a § 77 ZP (společné ustanovení pro oba druhy dohod). Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, přičemž dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou je dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena i v případě, že rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. V dohodě o pracovní činnosti musejí být uvedeny jednak sjednané práce, dále sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Společné zásady pro obě dohody podle zákoníku práce

Dohoda o provedení práce musí být stejně jako dohoda o pracovní činnosti uzavřena písemně. Pokud není sjednán způsob zrušení

Nahrávám...
Nahrávám...