dnes je 15.7.2024

Input:

č. 996/2006 Sb. NSS, Daň z převodu nemovitostí: vydání nemovitosti společníkovi v rámci vypořádacího podílu

č. 996/2006 Sb. NSS
Daň z převodu nemovitostí: vydání nemovitosti společníkovi v rámci vypořádacího podílu
k § 20 odst. 6 písm. e) zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákonů č. 42/1994 Sb. a č. 117/2001 Sb.*)
V ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, je řešeno výlučně osvobození vkladů do obchodních společností a v žádném případě z něj nelze dovodit, že by bylo možno osvobození uplatnit i v případě, že nemovitost je v rámci vypořádacího podílu vydána společníkovi, jehož účast ve společnosti končí na základě uzavřené dohody. Je-li v rámci vypořádacího podílu převáděna nemovitost, nemůže se jednat o bezúplatný převod, protože společnost není dárcem, který něco přenechává společníkovi, jehož účast ve společnosti končí, jako obdarovanému.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2006, čj. 7 Afs 3/2005-80)
Věc: JUDr. Kateřina T. proti Finančnímu ředitelství v Brně o daň z převodu nemovitostí, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalobkyně byla výzvou z 10. 1. 2002 jako zákonný ručitel vyzvána Finančním úřadem Brno II k úhradě daňového nedoplatku na dani z převodu nemovitosti. Odvolání žalobkyně bylo zamítnuto rozhodnutím žalovaného ze dne 29. 7. 2002. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně žalobu, která byla zamítnuta rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 3. 9. 2004.
V odůvodnění rozsudku krajský soud uvedl, že v daném případě se jednalo o převod nemovitosti ze společnosti s ručením omezeným S. na žalobkyni na základě dohody o ukončení její účasti jako společnice v této společnosti. Žalobkyně tvrdila, že není ručitelem, neboť převod (vrácení) předmětných nemovitostí ze společnosti S. na žalobkyni na základě dohody o ukončení účasti společníka ve společnosti je ve smyslu § 20 odst. 6 písm. e) zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (dále jen „zákon č. 357/1992 Sb.“), osvobozen od daně z převodu nemovitosti. Proto bylo již ve vztahu k daňovému dlužníkovi daňové řízení vedeno pro vznik neexistující daňové povinnosti. Krajský soud s poukazem na znění citovaného ustanovení zákona č. 357/1992 Sb. uvedl, že převod nemovitosti na základě dohody o ukončení účasti společníka ve společnosti není vkladem a nepochybně také je dalším převodem vlastnického práva. Přitom se jedná o převod úplatný ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, neboť společník má vůči společnosti nárok na vypořádací podíl, který mu je v daném případě kompenzován převodem nemovitostí. Protože na tento převod se již osvobození nevztahuje, podléhá dani z převodu nemovitostí.
Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížnost z důvodu nezákonnosti. Stěžovatelka poukázala na to, že daňová povinnost se týkala nemovitosti, která činila část jejího vypořádacího podílu při ukončení její účasti ve společnosti S. Nemovitost tedy byla vrácena stěžovatelce jako společníku ukončujícímu účast ve společnosti ve vztahu k daňovým zákonům ve smyslu § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb. Stěžovatelka upozornila na
Nahrávám...
Nahrávám...