dnes je 15.7.2024

Input:

č. 251/2008 Sb. NSS, Řízení před soudem: kasační stížnost proti usnesení o přiznání odměny znalci

č. 251/2008 Sb. NSS
Řízení před soudem: kasační stížnost proti usnesení o přiznání odměny znalci
k § 58 odst. 2 a § 104 odst. 2 soudního řádu správního
Rozhodnutí soudu podle § 58 odst. 2 s. ř. s. o přiznání odměny znalci (včetně náhrady hotových výdajů) za podaný znalecký posudek je svým obsahem i formou rozhodnutím o nákladech řízení podle § 104 odst. 2 s. ř. s., i když je učiněno v průběhu soudního přezkumu; kasační stížnost proti němu směřující soud odmítne podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2003, čj. 5 As 22/2003-41)
Věc: Mgr. Pavel F. v P. proti Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Pardubicích, o kasační stížnosti žalobce.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 5. 2003 byla přiznána znalci Ing. Arnoštu V. za podaný znalecký posudek ze dne 19. 5. 2003 odměna, včetně zvýšení odměny, a náhrada hotových výdajů, včetně náhrady ušlého výdělku, v celkové výši 4540 Kč.
Včas podanou kasační stížností se žalobce domáhal zrušení tohoto usnesení a vrácení věci k dalšímu řízení, kde bude opravena chyba ve výroku a titulu znalce, znalci přiznána odměna ve výši 50 % a nepřiznána náhrada hotových výdajů.
Nejvyšší
Nahrávám...
Nahrávám...