dnes je 26.3.2023

Do několika měsíců bude možné vyzvedávat léky na e-recept v zahraničí

24.3.2023, Zdroj: ČTK

Už v létě by to mělo být možné například Chorvatsku, Polsku nebo Španělsku.

Díky virtuální realitě si nacvičí zdravotníci zásahy na JIP i resuscitaci

20.3.2023, Zdroj: ČTK

Nyní firma dokončuje dvě aplikace pro zdravotníky. Jednu pro trénink zdravotních sester na jednotkách intenzivní péče. Druhou je nácvik první pomoci na objednávku z Německa.

Covid-19 lze z nakažlivých nemocí vyřadit dříve, spravedlnost ustoupila

20.3.2023, Zdroj: ČTK

Podle náměstka ministra zdravotnictví může pravděpodobně platit od poloviny dubna.

Aplikace Záchranka má za sedm let dva miliony uživatelů, provedli 120.000 hovorů

17.3.2023, Zdroj: ČTK

Pomoc lze přivolat nejen v České republice, ale také v Rakousku, Maďarsku a slovenských horách.

V České republice se každé 10. dítě narodí předčasně

16.3.2023, Zdroj: ČTK

V absolutním čísle jde o cca 8 500 novorozenců (na světě pak o 15 milionů dětí) ročně.

Antibiotika jsou nenahraditelná, ale ztrácí účinky. Co bude dál?

14.3.2023, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

K možnosti vývoje nových antibiotik či jejich alternativ se v rozhovoru vyjadřuje lékař Jan Strojil.

Paušální daň u daně z příjmů fyzických osobGarance

2.3.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem úpravy paušální daně je co nejvíce zjednodušit proces vybírání daně z příjmů fyzických osob u podnikatelů, kteří vykonávají svou činnost v malém rozsahu. Cílovou skupinou, na které má paušalizace daně z příjmů a veřejných pojistných směřovat, jsou…

Přístupné pro: Právo plus

Přes 900 organizací ve zdravotnictví bude spadat pod zákon o kyberbezpečnosti

23.2.2023, Zdroj: ČTK

Půjde např. o nemocnice, hospice nebo výrobny léčiv s výjimkou mikropodniků a malých podniků o 50 zaměstnancích.

Vzor - Žádost o posečkání úhrady daněGarance

22.2.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory smluv | Právo plus

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

22.2.2023, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Předně došlo ke změně stanovení periodických pracovnělékařských prohlídek.

Vláda souhlasila s úhradou dalších antibiotik dovezených ze zahraničí

15.2.2023, Zdroj: ČTK

MZ připravuje také novelu zákona o léčivech, která by uložila výrobcům povinnost zachovávat u léků na předpis zásoby na dva měsíce.

AFP: Jednoduchý krevní test k odhalení rakoviny by tu mohl být už brzy

13.2.2023, Zdroj: ČTK

Analýza krve pacienta by v budoucnu mohla v mnoha případech umožnit podávání méně zatěžující nebo časově méně náročné léčby.

Použití soukromého vozidla zaměstnanceGarance

10.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce rozeznává v § 157 ZP dva případy použití silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, k pracovní cestě zaměstnance. Jde o následující…

Použití osobního automobilu podnikatele na pracovní cestuGarance

9.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při použití automobilu zahrnutého do obchodního majetku nebo pořizovaného na finanční leasing, v případě najatého automobilu, resp. v případě automobilu užívaného na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického…

Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestáchGarance

9.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zahraniční pracovní cestě příslušejí zaměstnanci v souladu s § 166 ZP následující náhrady:

Daňové řešení cestovních náhradGarance

9.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP se za příjmy ze závislé činnosti nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zákoníkem…

Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestáchGarance

9.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je zaměstnavatel v souladu s § 156 ZP povinen poskytnout následující náhrady:

Sdílený lékový záznam pacientaGarance

8.2.2023, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již několik desetiletí dochází k pokusům prosadit v rámci zdravotnictví v České republice alespoň částečnou elektronizaci a využít sdílené databáze informací o pacientech. To by vedlo k tomu, že by si jednotlivá zdravotnická pracoviště mohla jednoduše…

Daňové zvýhodnění na vyživované dětiGarance

7.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové zvýhodnění na dítě patří k jedné z početných slev na dani u poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Jeho správné uplatnění má však určitá pravidla a podmínky, které jsou stanovené v zákonu o daních z příjmů. To platí jak pro poplatníky s příjmy ze…

Před 65 lety se u nás prvně operovalo srdce s mimotělním oběhem

7.2.2023, Zdroj: ČTK

Pacientkou byla sedmiletá dívenka, která trpěla vrozeným defektem mezisíňové přepážky.

Uplatnění výše minimální a průměrné mzdy v zákoně o daních z příjmůGarance

6.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákoně o daních z příjmů nalezneme několik ustanovení, ve kterých jsou stanovené daňové limity ovlivněny výší minimální mzdy a výší průměrné mzdy. V roce 2023 činí minimální mzda 17 300 Kč/měsíc na základě nařízení vlády č. 465/2022 Sb. a průměrná mzda 40 324…

NKÚ: Dotace za 7,5 mld. do zdravotnictví užil stát účelně a hospodárně

6.2.2023, Zdroj: ČTK

Pořízené vybavení přispívalo ke kvalitativnímu zlepšení poskytované regionální zdravotní péče.

MZd předložilo k připomínkám změny vzdělávání a kompetencí některých zdravotníků

4.2.2023, Zdroj: ČTK

Stanoví např. nově kompetence lékařů studujících pediatrii před atestací nebo podmínky pro studium ochrany veřejného zdraví.

Dohody o provedení práce a ZP v příkladechGarance

3.2.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se formou příkladů na řešení některých situací u dohod o provedení práce v právních podmínkách platných od 1. ledna 2023 v situaci, kdy musí být u zaměstnance dodržen minimální vyměřovací základ (výjimku představuje pouze příklad č. 8).…

Zdravotní pojištění a zálohy OSVČ-lékařeGarance

2.2.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékaři (osoby samostatně výdělečně činné) jako jediná ze skupin plátců platí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného. Vždy je třeba dbát na to, aby byly veškeré platby prováděny zdravotní pojišťovně na správný účet a pod správným variabilním…

Ministerstvo podpořilo dobrovolnictví v nemocnicích 50 miliony korun z fondů EU

28.1.2023, Zdroj: ČTK

Dobrovolnictví bude podle Škampové vloženo i do zákona o zdravotních službách.

Situace na trhu s léky se postupně stabilizuje

27.1.2023, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Do Česka tento týden dorazila také urychlená dodávka 100 tisíc balení antibiotik

Mravenci dokáží v moči rozeznat rakovinu, zjistili vědci

26.1.2023, Zdroj: ČTK

Tento hmyz by mohl být využíván jako efektivní a levný způsob identifikace nádorových onemocnění u pacientů.

Nezdanitelné částky u fyzických osobGarance

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník, který je fyzickou osobou, má možnost si od základu daně odečíst ještě některé další položky, které dále umožňují legálně snížit jeho daňovou zátěž. Jedná se zejména o nezdanitelné částky, které jsou upraveny v § 15 ZDP a týkají se výhradně fyzických…

Přístupné pro: Právo plus

Vozidla ve vztahu zaměstnavatel vs zaměstnanecGarance

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi je poměrně častou situací případ, kdy zaměstnavatel poskytne zaměstnanci vozidlo pro služební účely a současně mu umožní toto vozidlo používat i pro účely soukromé, a to bezplatně. I tato situace má řadu daňových dopadů a souvislostí, které je nutné…

Přístupné pro: Právo plus

Daňové přiznání za zdaňovací období roku 2022Garance

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude za rok 2022 podáváno v souladu s § 136 DŘ do 3. 4. 2023. Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje na:

Přístupné pro: Právo plus

Právní úprava mezd a platůGarance

11.1.2023, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava mezd a platů je obsažena zejména v ustanovení části šesté zákoníku práce nazvaném „Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního…

Přístupné pro: Právo plus

Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práceGarance

11.1.2023, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce obsahuje úpravu náhrad výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem práce (část sedmá, ust. § 151 až 190 ZP), z nichž nejpodstatnější jsou náhrady cestovních výdajů, které jsou upravené v části sedmé i náhrada výdajů v souvislosti s výkonem…

Přístupné pro: Právo plus

Cestovní náhradyGarance

11.1.2023, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S pracovními cestami je úzce spojena i povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům stravné a náhrady, které zaměstnanci náleží v souvislosti s výkonem práce mimo místo výkonu práce a pravidelné pracoviště (cestovní náhrady). Zaměstnavatel je podle…

Přístupné pro: Právo plus

Cestovní náhrady 2023ZáznamGarance

11.1.2023, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:37:37

Seznámení s aktuálními sazbami náhrad cestovních výdajů pro rok 2023. Získání orientace v pravidlech vysílání zaměstnanců na pracovní a další cesty (zejména cesty mimo pravidelné pracoviště) ve vazbě na vznik práva na náhrady cestovních výdajů. Seminář bude…

Některé chyby OSVČ - lékaře ve zdravotním pojištěníGarance

10.1.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud lékař, zpravidla neúmyslně či nedopatřením, udělá chybu, pak je zdravotní pojišťovna ze zákona povinna vyměřovat dlužné pojistné a penále. Zdravotní pojišťovny nevyměřují pouze aktuální dlužné pojistné do 200 Kč a penále, které nepřesáhne v úhrnu 100 Kč…

Žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudkuGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán po uplynutí desetidenní lhůty, poskytovatel návrh odloží (§ 46 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.).

Přístupné pro: Právo plus

Vzor - Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudkuGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus
Nahrávám...
Nahrávám...