dnes je 12.4.2024

Vzniká Národní sociální informační systém NSIS s daty ze sociální oblasti

12.4.2024, Zdroj: ČTK

Data by měla posloužit k lepšímu vyhodnocení podpory a služeb pro potřebné i k jejich účinnějšímu nastavení.

Lékař: Všechna vyšetření při podezření na nádor plic by měla být do měsíce

10.4.2024, Zdroj: ČTK

Každý rok rakovinou plic onemocní v ČR kolem 6000 lidí, 85 procent z nich nemoci podlehne.

Novelu o elektronickém vedení zdravotní dokumentace Sněmovna asi schválí

9.4.2024, Zdroj: ČTK

Poslanci také chtějí zakotvit právo pacienta na bezplatné získání první kopie zdravotnické dokumentace nebo výpisu z ní.

Odborníci představili způsoby využití AI i virtuální reality v péči o pacienty

5.4.2024, Zdroj: ČTK

Například při léčbě obezity, nemocí oběhového systému, diabetu nebo Parkinsonovy choroby.

Komora: Nejběžnější náplň do e-cigarety kvůli dani podražila ze 100 na 130 Kč

3.4.2024, Zdroj: ČTK

Podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti v roce 2022 užívala e-cigarety asi desetina dospělých, polovina z nich denně.

Doklady zaměstnavatele a zaměstnance ve zdravotním pojištěníGarance

2.4.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava zdravotního pojištění nemůže obsáhnout všechny situace, které se mohou v praxi vyskytnout. Z tohoto důvodu musejí zaměstnavatel nebo zaměstnanec dokladovat určité (rozhodné) skutečnosti ve formě žádosti, vystavení potvrzení, čestného prohlášení…

Vzor - Smlouva o zřízení zástavního práva k automobiluGarance

31.3.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory smluv | Právo plus

Ministerstvo zdravotnictví podepsalo šestiletou dohodu o spolupráci s WHO

23.3.2024, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Základními prioritami dohody jsou ochrana veřejného zdraví, podpora zdravého životního stylu, posílení odolnosti zdravotního systému a podpora digitalizace.

Studie: Dvakrát týdně pije energetické nápoje pětina dětí, přibylo jich

21.3.2024, Zdroj: ČTK

Méně často naopak mladí pijí alkohol nebo kouří cigaretu či marihuanu.

Od začátku roku přibylo přes 3100 případů černého kašle, nejvíc za 60 let

19.3.2024, Zdroj: ČTK

Lékaři doporučují očkování těhotným a rodičům zkontrolovat přeočkování dětí v deseti či 11 letech.

MZd spustila aplikaci EZkarta, úřad zodpovědný za digitalizaci ji kritizuje

18.3.2024, Zdroj: ČTK

Aplikace EZkarta vznikla úpravami "covidové" aplikace Tečka, kterou si stáhlo skoro sedm milionů lidí.

Česko potřebuje posílit soběstačnost ve výrobě léků, uvedli premiér a rektor

12.3.2024, Zdroj: ČTK

S naplněním strategického cíle pomůže podle Fialy i Bareše také projekt MUNI BioPharma Hub, jehož stavba dnes slavnostně začala.

Daňové řešení cestovních náhradGarance

8.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP se za příjmy ze závislé činnosti nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zákoníkem…

Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestáchGarance

8.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zahraniční pracovní cestě příslušejí zaměstnanci v souladu s § 166 ZP následující náhrady:

Použití soukromého vozidla zaměstnanceGarance

8.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce rozeznává v § 157 ZP dva případy použití silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, k pracovní cestě zaměstnance. Jde o následující…

Použití osobního automobilu podnikatele na pracovní cestuGarance

7.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při použití automobilu zahrnutého do obchodního majetku nebo pořizovaného na finanční leasing, v případě najatého automobilu, resp. v případě automobilu užívaného na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického…

Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestáchGarance

7.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je zaměstnavatel v souladu s § 156 ZP povinen poskytnout následující náhrady:

Práce na dálkuGarance

6.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon práce na dálku se stává v současné době významným zaměstnaneckým benefitem, a stoupá počet profesí, ve kterých je možné vykonávat částečně (jeden nebo několik dnů v týdnu) nebo plně práci na dálku (například práci z domova). Při práci na dálku…

Základní otázky související s pracovní cestouGarance

6.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právním předpisem pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách je zákoník práce vydaný zákonem č. 262/2006 Sb. V zákoně je poskytování cestovních náhrad rozděleno…

Daňové řešení ostatních příjmů dle § 10 ZDPGarance

5.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ostatními příjmy rozumíme příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob, pokud nejde o příjmy zdaňované podle § 6 až § 9 ZDP. Jejich zdaněním se zabývá § 10 ZDP. Pokud tedy má poplatník daně z příjmů fyzických osob…

Odpisování nadlimitního vozidlaGarance

4.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela ZDP obsažená v zákoně č. 349/2023 Sb. s účinností od 1. 1. 2024 limituje uplatňování daňových odpisů jako daňově uznatelných výdajů vozidel kategorie M1, a to v nových ustanoveních § 30e až § 30g ZDP. Vozidlem kategorie M1 se dle § 30g odst. 1 ZDP pro…

Daňová optimalizace prostřednictvím daňových odpisů hmotného majetku u poplatníka daně z příjmů fyzických osobGarance

4.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud vyčíslí poplatník daně z příjmů za zdaňovací období vyšší základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP nebo z nájmu dle § 9 ZDP a ve zdaňovacím období roku 2024 pořídil nový hmotný majetek, může využít k daňové optimalizaci následující postupy daňového…

Způsob uplatnění zrychleného odpisováníGarance

3.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny následující koeficienty pro zrychlené odpisování:

Uplatnění mimořádných odpisůGarance

3.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou ZDP obsaženou v zákonu č. 349/2023 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2024 k podstatným změnám v uplatnění mimořádných odpisů dle § 30a ZDP. S účinností od 1. 1. 2024 se nově uplatnění mimořádných odpisů vztahuje výlučně na silniční motorová vozidla,…

Způsob uplatnění rovnoměrného odpisováníGarance

3.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby.

Vstupní cena majetkuGarance

2.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové odpisy se stanoví ze vstupní ceny. Při zařazení majetku do obchodního majetku je velmi důležité správné stanovení této vstupní ceny. Součástí vstupní ceny je i technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu způsobilého k obvyklému užívání (s…

Postup daňového odpisováníGarance

1.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prvním roce odpisování zatřídí poplatník hmotný majetek do jedné z odpisových skupin v souladu s přílohou č. 1 ZDP, přičemž minimální doba odpisování je stanovena dle § 30 odst. 1 ZDP pro tyto odpisové skupiny…

Odpisy hmotného majetkuGarance

1.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hmotným majetkem pro účely zákona o daních z příjmů rozumíme:

SZÚ: Téměř třetina z 1200 případů onemocnění černého kašle jsou teenageři

29.2.2024, Zdroj: ČTK

Počet případů zachycených v prvních osmi letošních týdnech téměř dosáhl počtu za celý rok 2019.

Vláda souhlasila s prodloužením úhrady antibiotik dovážených ze zahraničí

29.2.2024, Zdroj: ČTK

Léků na českém trhu je nyní dostatek, jde proto o předcházení možnému výpadku.

ČSÚ: Výdaje firem do zdravotnického výzkumu za 12 let vzrostly o 40 pct

23.2.2024, Zdroj: ČTK

Počet podniků zabývajících se vědou a výzkumem podle statistiků mezi lety 2015 a 2022 v ČR vzrostl zhruba o 600.

Lékaři mohou nově díky umělé inteligenci sledovat na dálku stav srdce pacienta

15.2.2024, Zdroj: ČTK

Systém funguje na on-line platformě, na které provádí automatickou analýzu EKG a předpovídá srdeční arytmie.

Vláda schválila dočasný zákaz látky HHC, podle prodejců je to chyba

14.2.2024, Zdroj: ČTK

Držení produktů s HHC bude přestupek s pokutou až 15.000 korun, při větším množství hrozí i vězení.

Zdravotní pojištění a vliv nemoci u lékaře - podnikateleGarance

8.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě nemoci lékaře–osoby samostatně výdělečně činné je ve zdravotním pojištění důležité, jak dlouho tato nemoc trvá. Pokud se jedná o krátkodobou záležitost, nemusí mít nemoc podstatný vliv na provozování lékařské praxe. Ovšem při déletrvajícím onemocnění…

Pohledávky a závazky ve zdravotním pojištěníGarance

7.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávky jsou obecně velmi aktuálním tématem a i zdravotní pojišťovny evidují nemalý počet subjektů neplnících jednu ze základních zákonných povinností ve zdravotním pojištění. Touto povinností je placení pojistného, případně záloh na pojistné u…

OSVČ a snížení zálohy ve zdravotním pojištěníGarance

6.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud se na osobu samostatně výdělečně činnou vztahuje ve zdravotním pojištění povinnost placení záloh na pojistné, pak musí být tyto zálohy placeny ve stanovené výši a pravidelně v určeném termínu, tedy za příslušný kalendářní měsíc nejpozději do osmého dne…

Neplacené volno a neomluvená absence ve zdravotním pojištěníGarance

5.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti neplaceného volna (a také neomluvené absence) došlo ve zdravotním pojištění k zásadní změně k datu 1. 1. 2015, kdy byly novelizovány zákony č. 592/1992 Sb. a 48/1997 Sb. v ustanoveních řešících tuto problematiku. V této souvislosti lze konstatovat,…

OSVČ a opravný Přehled ve zdravotním pojištěníGarance

3.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely veřejného zdravotního pojištění je osobou samostatně výdělečně činnou:

Nejčastější chyby zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníGarance

2.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chybu může udělat každý. Pochybení je skutečným přínosem tehdy, pokud se chybující dostatečně poučí a konkrétní chybu již neopakuje. Je-li však člověk v oboru své působnosti dostatečně znalý, pak k omylům dochází spíše výjimečně. Důsledkem chyby při placení…

Některé chyby OSVČ - lékaře ve zdravotním pojištěníGarance

2.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud lékař, zpravidla neúmyslně či nedopatřením, udělá chybu, pak je zdravotní pojišťovna ze zákona povinna vyměřovat dlužné pojistné a penále. Zdravotní pojišťovny nevyměřují pouze aktuální dlužné pojistné do 200 Kč a penále, které nepřesáhne v úhrnu 100 Kč…

Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištěníGarance

2.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotní pojišťovny svojí kontrolní činností u zaměstnavatelů stále zjišťují spoustu nedostatků, kterých se tito plátci pojistného dopouštějí v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců, a to i při nástupu zaměstnance do zaměstnání.…

WHO: Počet onemocnění rakovinou roste, v roce 2022 bylo 20 milionů diagnóz

2.2.2024, Zdroj: ČTK

Do roku 2050 podle odhadů WHO vzroste počet nových případů rakoviny o 77 procent na 35 milionů.

Nahrávám...
Nahrávám...