dnes je 19.7.2024

Zdravotnická dokumentace - průvodce vyhláškou a vzory

Díky této on-line publikaci budete mít všechny povinnosti spojené s vedením zdravotnické dokumentace v malíčku, o to více času můžete věnovat svým pacientům.

Nechte se provést vyhláškou o zdravotnické dokumentaci a dalšími právními předpisy upravujícími povinnost vést zdravotnickou dokumentaci.

Seznámíme vás s formami a povinnostmi při vedení zdravotnické dokumentace. Důraz klademe zejména na komentář a vysvětlení vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která byla v letech 2018 a 2020 významně novelizována. Autor publikace se na tato nová a upravená ustanovení speciálně zaměřil, abyste měli  k dispozici ty nejaktuálnější informace.

Objednat roční předplatné

Nezapomínejte, že zdravotnická dokumentace obsahuje citlivé údaje o pacientech, proto je nutné s podklady zacházet maximálně obezřetně a jejich obsah zpřístupňovat pouze okruhu osob, které jsou k tomu oprávněny.

Součástí on-line publikace jsou rovněž vzorové dokumety (výpis ze zdravotnické dokumentace, propouštěcí zpráva, lékařský posudek), které si můžete stáhnout a vytisknout. Kromě toho jsou součástí i vždy aktuální právní předpisy upravující povinnost vést zdravotnickou dokumentaci a další aktuální a doplňující informace.

Zakoupíte-li si naši on-line příručku, máte nárok na bezplatný odpovědní servis . Její autor Mgr. Bc. Martin Kůs vám rád poradí - vaše dotazy posílejte e-mailem na: info@dashofer.cz.

Autor: Mgr. Bc. Martin Kůs

Objednat roční předplatné

Obsah:

1. Právní předpisy upravující povinnost vést zdravotnickou dokumentaci

  • Formy vedení zdravotnické dokumentace
  • Povinnosti při vedení zdravotnické dokumentace
  • Pacientský souhrn
  • Vedení zdravotnické dokumentace a soudní spory

2. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

  • Komentované znění vyhlášky o zdravotnické dokumentaci
  • Přílohy k vyhlášce č. 98/2012 Sb.

3. Vzory

  • Výpis ze zdravotnické dokumentace zaměstnance/uchazeče o zaměstnání
  • Vyžádání dalších zdravotních služeb (žádanka)
  • Propouštěcí zpráva
  • Lékařský posudek

Objednat roční předplatné

 
Nahrávám...
Nahrávám...