Obsah

 

 

Autoři

Na léčebných standardech spolupracuje řada autorů z celé řady lékařských oborů.

Doporučené postupy procházejí standardně oponentským posudkem a připravují je přední odborníci v ČR. Informace v publikaci garantuje Univerzitní centrum pro kvalitu ve zdravotnictví, LF MU Brno a společnost CEESTAHC – Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care.