Medi profi

zobrazit / skrýt detaily Provoz ordinace & Léčebné standardy Provoz zubní ordinace
& Stomatologie
Vzory smluv Právo plus Provoz ordinace & Léčebné standardy & Vzory smluv Provoz ordinace & Léčebné standardy & Vzory smluv & Právo plus Provoz zubní ordinace & Stomatologie & Vzory smluv Provoz zubní ordinace & Stomatologie & Vzory smluv & Právo plus
Právní předpisy
Denně aktuální úplná znění zákonů, vyhlášek a nařízení vlády včetně časových verzí a zvýraznění změn.
Provoz (zubní) ordinace
Aktuální články od odborníků z těchto oblastí: požadavky na provozovatele, zdravotnické prostředky, založení/změna/zrušení praxe, BOZP, daně a účetnictví, vztahy s pojišťovnou, státní kontrola, vzdělávání ve zdravotnictví, komunikace, etika, psychologie.
Léčebné standardy
Léčebné a diagnostické standardy ze základních lékařských specializací a postupy fyzioterapeutické. Tvorba, hodnocení a používání standardů, standardy ARO, DERM, GYN, HEMA, CHIR, INT, NEURO, OČNÍ, ONKO, ORL, PED, PSYCH, RESP, URO, VŠEOB, OŠETŘOVATELSKÉ, FYZIOTERAPIE, OPTOMETRIE.
Stomatologie
Pracovní postupy včetně barevné fotodokumentace. Preventivní stomatologie, konzervační stomatologie, parodontologie, protetika, dětská stomatologie a ortodoncie, pacienti se zdravotním rizikem, první pomoc ve stomatologii, farmakologie, rentgenologie.
Vzory smluv
Aktuální vzory smluv dle zákona obchodních korporacích (ZOK), nového občanského zákoníku (NOZ), zákoníku práce (ZP) a dalších zákonů.
Právo plus
Pracovnělékařská péče, právní odpovědnost ve zdravotnictví, informované souhlasy, judikatura, komentář NOZ a ZOK, vše o smlouvách, vedení a.s. a s.r.o.
Odpovědní servis
Odpověď k tématu databáze - do 3 týdnů
Počet licencí 1 uživatel 1 uživatel 1 uživatel 1 uživatel 1 uživatel 1 uživatel 1 uživatel 1 uživatel
Cena* 4 680,- Kč 4 680,- Kč 4 680,- Kč 9 270,- Kč 9 270,- Kč 13 200,- Kč 9 270,- Kč 13 200,- Kč
Objednávka:
* Ceny jsou uvedeny bez DPH v platné výši
Přejít k objednávce Podmínky předplatného