Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zdravotní pojišťovny v loňském roce hospodařily s přebytkem 14,5 miliardy korun

12.3.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Stav peněžních zůstatků na bankovních účtech jednotlivých fondů zdravotních pojišťoven se v průběhu roku 2018 z počáteční hodnoty 30,5 mld. Kč zvýšil o dalších 14,5 mld. Kč, tedy téměř o 48 %. K 31. prosinci 2018 tak zůstatek za celý systém veřejného zdravotního pojištění činil 45 mld. Kč. „K výraznému nárůstu přispěly dobré hospodářské výsledky celého systému veřejného zdravotního pojištění. To pojišťovnám umožní tvořit rezervy pro zajištění zdravotní péče v případě propadu příjmů v době ekonomické krize,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Mezi nejdůležitější parametry ovlivňující příjmovou stránku hospodaření zdravotních pojišťoven v roce 2018 lze kromě

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Medi profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  mediprofi@mediprofi.cz