dnes je 30.9.2023

Input:

Zaměstnanec může požádat o provedení ročního zúčtování

1.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.14.2
Zaměstnanec může požádat o provedení ročního zúčtování

Ing. Ivan Macháček

V § 38ch odst. 1 a odst. 2 ZDP je specifikován postup poplatníka, který učinil prohlášení k dani u svého zaměstnavatele, v souvislosti s ročním zúčtováním záloh a daňového zvýhodnění. Termín pro požádání ročního zúčtování je stanoven nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období.

Pokud je poplatník povinen dle § 38g ZDP podat daňové přiznání, anebo podá daňové přiznání sám na základě svého rozhodnutí, aniž je k tomu povinen, pak roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u poplatníka plátce daně neprovede.

Dojde-li k zániku plátce daně bez právního nástupce, může poplatník požádat o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění místně příslušného správce daně nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období.

Ve smyslu § 38ch odst. 3 provede plátce daně (zaměstnavatel) roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění jen na základě dokladů za uplynulé zdaňovací období od všech předchozích plátců daně o zúčtované nebo vyplacené mzdě, sražených zálohách na daň z těchto příjmů, poskytnuté měsíční slevě na dani podle § 35ba a 35c ZDP a vyplacených měsíčních daňových bonusech. Plátce daně roční zúčtování neprovede, pokud poplatník tyto doklady nepředloží plátci daně do 15. února po uplynutí zdaňovacího období.

Výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede plátce daně nejpozději do 31. března po uplynutí zdaňovacího období z úhrnu mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi všemi plátci postupně, a to včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi těmito plátci dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již nevykonával činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti. U poplatníka, který uplatňuje daňové zvýhodnění, provede plátce daně výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za podmínek stanovených v § 35d odst. 6 až 9 ZDP.

Otázku vzniklého přeplatku nebo nedoplatku z ročního zúčtování a postup plátce vůči poplatníkovi a vůči správci daně řeší § 38ch odst. 5. Zde se uvádí, že poplatníkovi, který

Nahrávám...
Nahrávám...