dnes je 15.7.2024

Input:

Žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání námitek proti šekovému platebnímu rozkazu spojená s námitkami - varianta A

1.4.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.10
Žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání námitek proti šekovému platebnímu rozkazu spojená s námitkami - varianta A

Žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání námitek proti šekovému platebnímu rozkazu spojená s námitkami

(podle § 58 odst. 1 a podle § 175 o.s.ř.)

 

 

 

Krajský soud v Českých Budějovicích

České Budějovice

 

 

V Českých Budějovicích dne 21. 2. 2003

 

 

Věc: k č.j. 12 Ro 26/2003

 

 

Žalobce: KOMRSEK A SYN, v.o.s.,

IČ: 44332234,

se sídlem Třeboň, Lázeňská kolonáda 67,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Českých Budějovicích v odd. A, č. vl. 3002,

zast. PhDr. Josefem Komrskem, společníkem

 

Žalovaný: ROBERTA, s.r.o.,

IČ: 66767875,

se sídlem České Budějovice, Přemyslova 77,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Českých Budějovicích v odd. C, č. vl. 1127,

zast. ing. Janou Liškovou, jednatelkou

 

 

o zaplacení 100 000,- Kč s příslušenstvím

- 1. žádost o prominutí zmeškání lhůty

- 2. námitky proti šekovému platebnímu rozkazu

 

D v o j m o

 

Přílohy: - dle textu.

 

I.

 

Krajský soud v Českých Budějovicích vydal dne 12. 2. 2003 šekový platební rozkaz č.j. 12 Ro 26/2003, v němž uložil žalované obchodní společnosti zaplatit žalobci do tří dnů částku 100 000,- Kč s příslušenstvím, nebo v téže lhůtě podat proti šekovému platebnímu rozkazu odůvodněné námitky. Uvedený šekový platební rozkaz byl žalované obchodní společnosti doručen dne 15. 2. 2002.

 

II.

 

Žalovaná obchodní společnost tímto žádá soud, aby prominul zmeškání lhůty k podání námitek. Důvodem zmeškání lhůty je skutečnost, že jednatelce a společnici společnosti ing. Janě Liškové, která dne 15. 2. 2003 převzala výše uvedený šekový platební rozkaz, byl ještě téhož dne neočekávaně v důsledku zranění utrpěného při dopravní nehodě, převezen do Krajské nemocnice v Českých Budějovicích nezletilý syn Matěj Liška a ing. Jana Lišková s ním pro jeho velmi vážný zdravotní stav zůstala v nemocnici po dobu následujících pěti dní jeho hospitalizace, tj. do večerních hodin dne 20. 2. 2003. S ohledem na problematický zdravotní stav syna a své nervové vypětí ing. Jana Lišková opomenula podat v zákonné lhůtě námitky proti šekovému platebnímu rozkazu či informovat o věci druhého jednatele společnosti p. Pavla Karáska. Námitky proti šekovému platebnímu rozkazu podává tedy jmenovaná jako statutární zástupce žalované společnosti dnešního dne, bezprostředně po odpadnutí překážky, která jí zabránila dodržet pro jejich podání zákonnou

Nahrávám...
Nahrávám...